Kliniske studier: Prostatakreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med prostatakreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med lokalavansert prostatakreft uten fjernspredning (SPCG15)

Om studien: Det sammenlignes om kirurgi gir like gode resultater som strålebehandling ved lokalavansert prostatakreft, målt som 10 års overlevelse og livskvalitet.
Les mer om studien her

Studie for pasienter som er operert for prostatakreft

Om studien: Vaksinestudie med dendritiske celler transfektert med mRNA hos pasienter som er radikaloperert for prostatakreft (DC-005)
Les mer om studien her