Kliniske studier: Sarkom

Kliniske studier som inkluderer pasienter med ben og bløtdelssvulster


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter o/18 år, med osteosarkom som ikke er tilgjengelig for kirurgi (PROMO)

Om studien: En fase II studie med pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med osteosarkom som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi
Les mer om studien her

Studie for pasienter o/18 år diagnostisert med GIST i en stabil fase under behandling med Glivec(over 5 år) (STOP-GIST)

Om studien: Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor behandling har gjort at det ikke lengre er svulster å se på radiologiske undersøkelser
Les mer om studien her

Studie for pasienter som er diagnostisert med GIST og en spesiell mutasjon som kalles D842V. (ARO-012)

Om studien: En randomisert, dobbelblindet, placebo-kontrollert, multisenter fase III studie med Crenolanib for personer med avansert eller metastatisk Gastrointestinal Stromal Tumor med D842V mutasjon i PDGFRA genet
Les mer om studien her

Studie for pasienter med tilbakefall eller primær refraktær Ewings sarkom (rEECur)

Om studien: Dette er en åpen, internasjonal, randomisert, kontrollert fase II/III forskerinitiert studie som innebærer at pasienter med residiv av Ewing sarkom eller refraktær Ewing sarkom skal behandles med en av fire cytostatikaregimer
Les mer om studien her

Studie for pasienter som er diagnostisert med operabel GIST i fordøyelseskanalen (SSG XXII)

Om studien: Tre versus fem års adjuvant(tilleggs-) behandling med imatinib etter radikal operasjon av GIST med høy risiko for tilbakefall. En randomisert fase III studie
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.