Kliniske studier: Testikkelkreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med testikkelkreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med typen semionom testikkelkreft uten spredning. (SWENOTECA ABC)

Om studien: En randomisert fase III studie ved klinisk stadium I testikkelkreft, som sammenligner adjuvant BEP kjemoterapi med adjuvant karboplatin kjemoterapi.
Les mer om studien her (St. Olavs er hovedutprøver)

Studie for pasienter med cisplatinresistent testikkelkreft. (testisCAB)

Om studien: Formålet er å prøve ut legemiddelet Cabazitaxel på menn med cisplatin-resistent testikkelkreft.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. testikkelkreft (BRF117019)

Om studien: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer.
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.