Kliniske studier: Tykk- eller endetarmskreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med kreft i colon, rectum eller analcancer


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie med utprøving av encorafenib og binimetinib sammen med cetuximab hos pasienter med BRAF-mutert tykk- eller endetarmskreft (ARRAY-818-302)

Om studien: Målet er å finne ut om encorafenib og binimetinib i kombinasjon med cetuximab er trygt og har gunstig effekt på pasienter med BRAF-mutert tykk eller endetarmskreft
Les mer om studien her

Studie med immunterapi med redigerte T-celler mot metastatisk tykk- og endetarmskreft (TCR-CRC-001)

Om studien: Behandlingen involverer å hente ut de hvite blodcellene (T-celler) fra blodet, for deretter å endre deres egenskaper til å gjenkjenne mutert TGFβRII i kreftcellene, før de settes tilbake i kroppen slik at de kan angripe kreftceller med denne mutasjonen.
Les mer om studien her

Studie med utprøving av levertransplantasjon hos pasienter med tykk- eller endetarmskreft (SECA II)

Om studien: En studie for pasienter som har operert bort svulst fra tykk eller endetarmen med påvist spredning til lever som ikke lar seg fjerne med vanlige kirurgiske metode
Les mer om studien her

Studie for pasienter med tykk- eller endetarmskreft (SECA III)

Om studien: En studie for å undersøke om levertransplantasjon er livsforlengende sammenlignet med standard onkologisk behandling 
Les mer om studien her

​Studie for pasienter med tykk- eller endetarmskreft med spredning til lever som har mottatt minst 8 uker cellegiftbehandling (Rapid)

Om studien: En studie med totrinns levertransplantasjon for pasienter som har mottatt cellegiftbehandling som ikke kan motta standard leverkirurgisk behandling
Les mer om studien her

Studie for pasienter o/75 år med tykktarmskreft stadium III

Om studien: Adjuvant kjemoterapi hos eldre som er operert for tykktarmskreft stadium III
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. kolorektalkreft (CAN04)

Om studien: En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoffet hos pasienter med solide, ondartede svulster.
Les mer om studien her

Studie for pasienter diagnostisert med analkreft med fremskreden kreftsvulst

Om studien: En studie for å undersøke sikkerhet og toleranse av pembrolizumab
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.