Kliniske studier: Urologisk kreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med urologisk kreft (ikke prostata- eller testikkelkreft)


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.