Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi utreder og behandler vi hovedsakelig pasienter med sykdom i bryst eller skjoldbruskkjertelen (thyreoidea).
Hvert år oppdages det ca 3 300 nye tilfeller av brystkreft i Norge, og vel 450 av disse behandles ved Oslo universitetssykehus. De fleste pasientene behandles dagkirurgisk uten innleggelse på sengepost. Alle får tilbud om overnatting på pasienthotell. Vi har ingen egen sengepost, men disponerer noen senger på andre avdelinger for pasienter som trenger innleggelse.

Les mer om Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Vi samarbeider nært med andre avdelinger om utredning og behandling av pasienter med sykdom i bryst, for eksempel Brystdiagnostisk senter, Patologisk avdeling, Nukleærmedisinsk avdeling, Dagkirurgisk avdeling og Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

I tillegg til pasientbehandling deltar seksjonen i flere store forskningsprosjekter.

Seksjonen opererer over 400 pasienter med sykdom i skjoldbruskkjertelen eller biskjoldbruskkjertelen årlig. Disse pasientene er vanligvis inneliggende på sykehus i 1-2 døgn. Dette utføres ved Aker sykehus.

Seksjonen ledes av Ellen Schlichting.

Hvilke sykdommer behandler vi?

Ved Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi utreder/behandler vi:

  • Brystkreft
  • Godartede tilstander i bryst
  • Sykdom i skjoldbruskkjertelen eller i biskjoldbruskkjertelen

Henviser eller fastlege?

Trykk her for å komme videre til vår henvisningsveiledning

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi er tilknyttet følgende enheter

Poliklinikk for bryst- og endokrinkirurgi, UllevålPoliklinikk 4. etasje, RadiumhospitaletTyreoideapoliklinikken, bygg 98, Aker

Kontakt

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Skjoldbruskkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSGuoggomasráksáborasdávdaSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreft
Skjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-og-biskjoldbruskkjertleneSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertleneSSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen
Skjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-kirurgisk-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlingSSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandling

Poliklinikk for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgi/poliklinikk-for-bryst-og-endokrinkirurgiPoliklinikk for bryst- og endokrinkirurgi

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.