Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ledes av Ellen Schlichting

 

Vi utreder og behandler hovedsakelig pasienter med sykdom i bryst eller skjoldbruskkjertelen(thyroidea). Med sykdom i bryst menes både brystkreft, og godartede og uspesifiserte kuler i bryst.

 

Vi holder til på to lokalisasjoner, Aker og Radiumhospitalet. Av ca. 3 300 nye tilfeller av brystkreft oppdaget i Norge hvert år, behandles rundt 450 av disse ved Oslo universitetssykehus. Vi opererer i tillegg over 400 pasienter med sykdom i skjoldbruskkjertelen eller biskjoldbruskkjertelen årlig.

Les mer om Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Brystkreft

De fleste pasientene opereres dagkirurgisk. Det vil si at du ikke blir innlagt på sengepost, men du får tilbud om overnatting på pasienthotell.

Skjoldbruskkjertelkreft

Når du er inne til kirurgisk behandling av skjoldbruskkjertel, vil du vanligvis være inneliggende på sykehus i 1 –2 døgn. Disse operasjonene utføres ved Aker sykehus.

 

I seksjonen har vi ni overlegestillinger, og de samarbeider tett med onkologer tilknyttet fagfeltene sykdom i bryst og sykdom i skjoldbruskkjertelen. Vi har ansvar for kirurgisk utredning, behandling og kontroll av pasienter med sykdom i bryst og i skjoldbruskkjertelen eller biskjoldbruskkjertelen.

 

Seksjonen deltar i flere store forskningsprosjekter, og i seksjonen pågår det nå to doktorgradsprosjekter. Det ene omhandler medullært thyreoideacarcinom. Dette prosjektet har som mål å forbedre biokjemisk, cyto- og histopatologisk samt klinisk diagnostikk, behandling og prognose hos pasienter med sporadisk og arvelig form av denne typen thyroideakreft. Det andre doktorgradsprosjektet baserer seg på data fra Norsk brystkreftregister. Basert på egne og internasjonale funn har det skjedd en endring i behandlingspraksis. Andelen brystbevarende operasjoner har økt mye i Norge de siste årene. Over 80% av alle pasienter med en svulst på under tre cm får nå brystbevarende inngrep.

 

I det nye Radiumhospitalet som står ferdig i 2023, blir det etablert et brystsenter som seksjonen blir involvert i.


Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi er tilknyttet følgende enheter

Brystkirurgisk poliklinikk, Bygg 11, AkerTyreoideapoliklinikken, bygg 98, AkerPoliklinikk 4. etasje, Radiumhospitalet

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Skjoldbruskkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSGuoggomasráksáborasdávdaSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreft
Skjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-og-biskjoldbruskkjertleneSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertleneSSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen
Skjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-kirurgisk-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlingSSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandling

Brystkirurgisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgi/brystkirurgisk-poliklinikkBrystkirurgisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?