Forskergruppe brystkreft

Gruppen fokuserer på kliniske og translasjonsstudier ved brystkreft og har som målsetting å ha stor tverrfaglig bredde i forskningen.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Bjørn Naume, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS og professor II ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Gruppen deltar i internasjonale multisenterstudier, både for å styrke det internasjonale samarbeidet og for å sikre kompetanse om behandlingsmetoder under utvikling. Dette innebærer også utprøvning av nye medikamenter, med mål om å individualisere behandlingen.
I tillegg foregår det stor aktivitet i form av forskerinitierte studier for å utvikle nye behandlingsmetoder både for tidlig brystkreft og for metastatisk brystkreft. Det fokuseres på alle de viktigste brystkreftbehandlingsmetodene, deres effekt og bieffekter.

Gruppen omfatter flere fagområder: onkologisk brystkreft, kirurgisk brystkreft, seneffekter av kreftbehandling, tidlig utprøvende behandling, mammaradiologi, mammapatologi, molekylærpatologi, genetikk, og tumorbiologi.

Samarbeid og prosjekter

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Se gruppens publikasjoner på ous-research.no 

Kliniske studier

Se de forskjellige kliniske studiene under

Utvalgte publikasjoner

Fant du det du lette etter?