Forskergruppe kolorektal kreft

Forskergruppen arbeider med klinisk onkologisk forskning ved kolorektal kreft, både innen strålebehandling og medikamentell behandling. En stor del av forskningen er translasjonsforskning.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder:  Marianne Guren, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Ullevål.

Gruppens medlemmer

En oppdatert oversikt over gruppens medlemmer er under utarbeiding

Forskningsprofil

Forskningsgruppen bidrar med klinisk forskning og translasjonsforskning for å forbedre behandlingen av kolorektal kreft.

Gruppen deltar i internasjonalt og nasjonalt samarbeid innen studier som tar sikte på å bedre overlevelsen ved kurativ behandling av kolorektal kreft og analkreft, og å forlenge levetiden og/eller lindre symptomer ved palliativ behandling.

I tillegg har forskningsgruppen prosjekter for å kartlegge, forebygge og behandle seneffekter etter kreftbehandling hos kreftoverlevere.

Prosjekter

Forskningsgruppen har sammen med nordiske samarbeidspartnere nylig gjennomført en stor nordisk randomisert studie ved metastatisk kolorektal kreft, NORDIC VII.

Medlemmer av forskningsgruppen er aktive i ulike studier ved utprøvende medikamentell behandling, kurativ og palliativ strålebehandling, og seneffekter etter kreftbehandling. Det er et utstrakt nordisk og nasjonalt samarbeid om flere prosjekter.

Samarbeid

En oppdatert oversikt over gruppens samarbeidspartnere er under utarbeiding.

Kliniske studier

Du kan se de åpne kliniske tykk- og endetarmstudiene lengre ned på siden.

Fant du det du lette etter?