Seksjon for hode- halskreft

Seksjon for hode- halskreft ledes av Åse Bratland

Les mer om Seksjon for hode- halskreft

Seksjon for hode- halskreft

Seksjonen har 7 overlegestillinger, i tillegg er en overlege i 50 % forskerstilling. Seksjonen har det meste av aktiviteten på Radiumhospitalet. Seksjonen har fokus på avansert strålebehandling av svulster i sentralnervesystemet og øre-nese-hals området, både i slimhinner og hud og har også ansvaret for onkologisk behandling av thyroideacancer og strålebehandling av benigne lidelser.


Seksjonen har regionalt ansvar for sine tumorgrupper. Satsingsområdet har vært på forskning og kliniske studier.  Seksjonen er i dag nasjonal koordinator i flere industrifinansierte studier, i tillegg til å ha flere forskerinitierte studier som inkluderer pasienter fra hele landet.

Seksjonen er sentral i utdanningen av både studenter og leger i spesialisering i onkologi når det gjelder dagens og fremtidens strålebehandling.
Ytterligere styrking av avansert stråleterapi og flere studier er viktige satsingsområder for seksjon for hode-hals kreft i årene fremover. Per i dag er ansvaret for pasienter fra Helse Sør-Øst som skal søkes til partikkelbehandling i utlandet lagt til seksjonen.  I forbindelse med åpningen av et nasjonalt protonterapisenter i Oslo vil det bli økt fokus på protonbehandling spesielt, og flere av overlegene i seksjonen øker kompetansen på dette feltet. I årene fremover er det planlagt å etablere kliniske protokoller og studier for de aktuelle tumorgruppene frem til åpningen av protonsenteret i 2023.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?