Forskergruppe svulster i sentralnervesystemet

Gruppen omfatter forskningstema innenfor tumorgenetisk forskning, radiologisk forskning, pediatrisk onkologisk forskning, gonadal preservasjon og kliniske studier i regi av EORTC.

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Petter Brandal, overlege og leder for nevroonkologi ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Gruppen har som mål å:

  • Klarlegge/undersøke basalbiologiske forhold, spesielt tumorgenetiske.
  • Finne optimale kliniske bildemodaliteter for å diagnostisere og avdekke forandring over tid i hjernesvulster, samt gjerne kunne si noe om type tumor og forventet terapeutisk respons på behandling.

  • Vurdere institusjonens resultater, både diagnostisk og terapeutisk.

Prosjekter

Prosjektene hører ikke til gruppen, men involverer flere av gruppemedlemmene.

  • Genetisk analyse av hjernesvulster. Hittil har man fokusert mest på gliomer. Prosjektet planlegges utvidet.
  • Klinisk databaseoppbygging for kvalitetssikring og publisering av behandlingsresultater.
  • Europeiske studier på hjernesvulster hos barn. Det ønskes å utvide prosjektet til å gjelde også for voksne.
  • Radiologisk forskning; basalt og klinisk rettet.

Kliniske studier

Du kan se de åpne kliniske studiene lengre ned på siden.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.