Forskergruppe svulster i sentralnervesystemet

Gruppen omfatter forskningstema innenfor tumorgenetisk forskning, radiologisk forskning, pediatrisk onkologisk forskning, gonadal preservasjon og kliniske studier i regi av EORTC.

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Petter Brandal, overlege og leder for nevroonkologi ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Gruppen har som mål å:

  • Klarlegge/undersøke basalbiologiske forhold, spesielt tumorgenetiske.
  • Finne optimale kliniske bildemodaliteter for å diagnostisere og avdekke forandring over tid i hjernesvulster, samt gjerne kunne si noe om type tumor og forventet terapeutisk respons på behandling.

  • Vurdere institusjonens resultater, både diagnostisk og terapeutisk.

Prosjekter

Prosjektene hører ikke til gruppen, men involverer flere av gruppemedlemmene.

  • Genetisk analyse av hjernesvulster. Hittil har man fokusert mest på gliomer. Prosjektet planlegges utvidet.
  • Klinisk databaseoppbygging for kvalitetssikring og publisering av behandlingsresultater.
  • Europeiske studier på hjernesvulster hos barn. Det ønskes å utvide prosjektet til å gjelde også for voksne.
  • Radiologisk forskning; basalt og klinisk rettet.

Kliniske studier

Du kan se de åpne kliniske studiene lengre ned på siden.

Fant du det du lette etter?