Forskergruppe palliativ medisin

Forskergruppen er en del av Seksjon for lindrende behandling og har som mål å optimalisere behandling og pleie som øker livskvaliteten til kreftpasienter.

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Jon Håvard Loge, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Ullevål.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Forskning er et prioritert område av virksomheten ved Seksjon for lindrende behandling. Målsettingen er å bidra til økt kunnskap om optimal palliativ behandling og pleie gjennom forskning, kartlegging og systematisering av eksisterende kunnskap. Som en del av dette ønsker vi å drive forskning av høy internasjonal kvalitet.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt med onkologer, sykepleiere og ernæringsfysiologer med doktorgrad, og med spisskompetanse på ulike områder.

Vi arbeider for å rekruttere flere stipendiater til palliativ forskning, og ønsker også å tilrettelegge for prosjekter og drive forskningsveiledning på mastergradsnivå. Når kapasiteten tillater det bistår vi gjerne forskningsprosjekter i helseregionen.

Prosjekter

 • The European Palliative Care Cancer Symptom study (EPCCS).
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • A supplementary module to the EORTC QLQ-C30 for assessment of oral health and quality of life in cancer patients
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Symptom control during the last year of life - a pharmacoepidemiological study of drugs for common symptoms in palliative cancer patient (PhD-prosjekt)
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Munnhelse hos kreftpasienter
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Update of the EORTC questionnaire for the assessment of quality of life in lung cancer patients (EORTC QLQ-LC13)
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Factors influencing the implementation of quality indicators in palliative cancer care – IMPACT
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Oversettelse og pilottesting av CSNAT; Carer Support Needs Assessment Tool
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Patient-reported outcome measures – collection of new reference data for use in cancer patients
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Muscle wasting: Prevalence and health risks in advanced non small cell lung cancer. Utgår fra SI
  Prosjektleder: Marit S Jordhøy
 • Corticosteroids and pain in cancer patients.
  Prosjektleder (site-ansvarlig): Nina Aas
 • The Palliative Radiotherapy And Inflammation Study (PRAIS)
  Prosjektleder (site-ansvarlig): Nina Aas
 • Improved care for cancer patients with short life expectancy – a cross-regional cluster-randomized trial
  (PALLiON)
  Prosjektleder: Jon Håvard Loge
 • Multimodal Exercise/Nutrition/Anti-inflammatory treatment for Cachexia (MENAC) - a randomized phase III multicenter clinical trial
  Prosjektleder: Asta Bye / Nina Aass (site ansvarlig)

Samarbeid

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Fant du det du lette etter?