Forskergruppe palliativ medisin

Forskergruppen er en del av Seksjon for lindrende behandling og har som mål å optimalisere behandling og pleie som øker livskvaliteten til kreftpasienter.

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Jon Håvard Loge, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Ullevål.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Forskning er et prioritert område av virksomheten ved Seksjon for lindrende behandling. Målsettingen er å bidra til økt kunnskap om optimal palliativ behandling og pleie gjennom forskning, kartlegging og systematisering av eksisterende kunnskap. Som en del av dette ønsker vi å drive forskning av høy internasjonal kvalitet.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt med onkologer, sykepleiere og ernæringsfysiologer med doktorgrad, og med spisskompetanse på ulike områder.

Vi arbeider for å rekruttere flere stipendiater til palliativ forskning, og ønsker også å tilrettelegge for prosjekter og drive forskningsveiledning på mastergradsnivå. Når kapasiteten tillater det bistår vi gjerne forskningsprosjekter i helseregionen.

Prosjekter

 • The European Palliative Care Cancer Symptom study (EPCCS).
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • A supplementary module to the EORTC QLQ-C30 for assessment of oral health and quality of life in cancer patients
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Symptom control during the last year of life - a pharmacoepidemiological study of drugs for common symptoms in palliative cancer patient (PhD-prosjekt)
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Munnhelse hos kreftpasienter
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Update of the EORTC questionnaire for the assessment of quality of life in lung cancer patients (EORTC QLQ-LC13)
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Factors influencing the implementation of quality indicators in palliative cancer care – IMPACT
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Oversettelse og pilottesting av CSNAT; Carer Support Needs Assessment Tool
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Patient-reported outcome measures – collection of new reference data for use in cancer patients
  Prosjektleder: Marianne J. Hjermstad
 • Muscle wasting: Prevalence and health risks in advanced non small cell lung cancer. Utgår fra SI
  Prosjektleder: Marit S Jordhøy
 • Corticosteroids and pain in cancer patients.
  Prosjektleder (site-ansvarlig): Nina Aas
 • The Palliative Radiotherapy And Inflammation Study (PRAIS)
  Prosjektleder (site-ansvarlig): Nina Aas
 • Improved care for cancer patients with short life expectancy – a cross-regional cluster-randomized trial
  (PALLiON)
  Prosjektleder: Jon Håvard Loge
 • Multimodal Exercise/Nutrition/Anti-inflammatory treatment for Cachexia (MENAC) - a randomized phase III multicenter clinical trial
  Prosjektleder: Asta Bye / Nina Aass (site ansvarlig)

Samarbeid

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.