HELSENORGE

Symptomkartlegging

ESAS er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter opplever.

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

The revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r), er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative pasienter kan oppleve. ESAS er utviklet for bruk hos pasienter med kreft i palliativ fase, men det egner seg også for bruk hos pasienter med alvorlig og/eller livstruende sykdom uavhengig av diagnose.

ESAS-r anbefales som standard kartleggingsverktøy i palliativ virksomhet i Norge, både i spesialist og kommunehelsetjenesten.

Retningslinje for bruk av ESAS

ESAS skjema med kroppskart

ESAS Pasientinformasjon

Grafisk forløpsskjema ESAS-r

Veileder ESAS til grafisk registrering i DIPS

Lenke til ESAS på flere språk

Lenken er dessverre for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Det arbeides med problemet. Under finner du ESAS-r skjema til de hyppigst brukte språkene. Dersom du har behov for skjema på et annet språk, kontakt Ellen Bjerkeset

Engelsk
Fransk

Spansk

Tysk

Finsk

Polsk

Arabisk

Urdu

Relevante studier

Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS (Hui, Bruera., 2017)

Symptomkartlegging i palliativ medisin (Bergh et al., 2012)

What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (Bergh et al., 2011)

The Edmonton Symptom Assessment System, a proposed tool for distress screening in cancer patients: dev elopment and refinement (Watanabe SM, Nekolaichuk C L, Beaumont C., 2012 )

Personer med demens og utviklingshemming

Det er utviklet eget skåringsverktøy for smertekartlegging av personer med demens og utviklingshemming
MOBID-2 skjemaOpplæringsfilmer MOBID-2

Relevant litteratur

Sandvik og Husebø; Måler smerte hos personer med demens. Sykepleien 2011;99(11):(62-64) DOI:10.4220/sykepleiens.2011.0162
Sandvik R. et.al (2014): Impact of a stepwise protocol for treating pain on pain intensity in nursing home patients with dementia: A cluster randomized trial. Eur J Pain. 2014 Nov; 18(10): 1490–1500. DOI: 10.1002/ejp.523

Fant du det du lette etter?