Kompetansenettverk for sosionomer i Helse Sør-Øst

Et nettverk av sosionomer med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet.

 

Om nettverket

Nettverket ble opprettet i 2013 og skal tilrettelegge for samhandling og kompetanseheving innenfor sosialt arbeid og lindrende behandling.
I følge Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2013) skal alle onkologiske avdelinger, palliative enheter, palliative team og palliative senter ha sosionomtjeneste som del av det tverrfaglige tilbudet til pasienter, pårørende og etterlatte.

Nettverket skal være et felles forum og arena for å motivere til utvikling og kvalitetssikring av det sosialfaglige arbeidet i lindrende behandling ved kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører.

Et nettverk av sosionomer med definert ansvarsområde og funksjon innenfor palliasjon i foretaksområdet.

 

Om organiseringen

De ulike sykehusene, lindrende enheter, kommuner og Kreftforeningen er invitert til å delta i kompetansenettverk for Sosionomer som arbeider i lindrende behandling i Helse sør-øst område. Det kan også være aktuelt å invitere utdanningsinstitusjoner inn i samarbeidet, og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Nettverket skal ha minimum en samling i halvåret, med fokus på samhandling og kompetanseheving. Samlingen kan variere mellom møter i lokale nettverksgrupper og samlinger for hele helseforetaksområdet.
Sosionomer i nettverket bør gjøre seg kjent med andre kompetansenettverk i palliasjon på sitt arbeidssted og invitere til tverrfaglig samhandling lokalt og regionalt.

Det oppfordres til at arbeidsgiver må legge til rette for at sosionomtjenester som arbeider med pasienter i palliativ fase, er representert i nettverket og får mulighet til å delta på nettverkssamlinger.

 

Avholdte nettverkssamlinger

Her finner du PPT-ene fra avholdte kurs

 

 

Kontaktliste for sosionomer i Helse Sør-Øst

Ønsker du oversikt over alle sosionomene som inngår i nettverket vårt? Trykk her.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.