Stortingsmeldingen om palliasjon er publisert

Stortingsmeldingen ble lagt frem av regjeringen i statsråd på Slottet i dag. Stortingsmeldingen skal videre behandles av Stortinget.

NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende ble lagt frem for Regjeringen i desember 2017. Arbeidet var ledet av professor Stein Kaasa. NOU’en danner noe av grunnlaget for stortingsmeldingen.

Fagmiljøet har ventet på denne stortingsmeldingen og ser fram mot behandlingen i Stortinget.

Du finner stortingsmeldingen her.

Regjeringen har lagt ut en nyhetssak om stortingsmeldingen.

Fant du det du lette etter?