HELSENORGE

Stortingsmeldingen om palliasjon er publisert

Stortingsmelding 24, Lindrende behandling og omsorg, ble publisert 7. mai 2020 og har vært til høring. Meldingen ble debattert i Stortinget 17.november 2020. 

Det ble flertall for to viktige ting:

  1. «Stortinget ber Regjeringen lage en handlingsplan for lindrende behandling»
  2. «Stortinget ber Regjeringen etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet eller påbyggingsspesialitet som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet, med mulighet for å bygge på læringsmål/innhold fra ulike spesialiteter som skal inngå i etableringen av den nye spesialiteten. Som følge av dette må det opprettes kliniske utdanningsstillinger».

Dette er viktige vedtak for den videre oppbyggingen av fagområdet. Debatten er streamet og kan sees på Stortingets nett-TV.

Du finner Stortingsmeldingen her.
Regjeringen har lagt ut en nyhetssak om Stortingsmeldingen.

Fant du det du lette etter?