En mulighet til å optimalisere kreftbehandlingen

Nytt forskningsprosjekt for å undersøke kjønnsforskjeller i bivirkningene av immunterapi

Dette er nytt forskningsprosjekt initiert av National Tumor Institute i Milano, i samarbeid med Avdeling for kreftbehandling i Oslo universitetssykehus, Karolinska Institutet i Sverige, og et sykehus i Dublin, Irland.

Vi har fått tilslag på søknad på prosjektet G-DEFINER av GENDER-NET Plus satsningen gjennom forskningssamarbeidet i ERA (European Research Area)

Prosjektet heter "Gender difference in side effects of immunotherapy: a possible clue to optimize cancer treatment"

​I dag vet vi at kjønn påvirker sykdomsforløpet i mange kreftdiagnoser, og for eksempel innen lungekreft, vet vi at kvinner generelt har en bedre prognose enn menn. Lite er kjent om dette temaet når det gjelder respons og utvikling av bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi.

Alle de deltakende sentra har mange pasienter som behandles med de nye kontrollpunktshemmerne. Disse medikamentene har vist god effekt hos mange pasienter, men både effekt og bivirkninger varierer mye.

I dette prosjektet skal vi samle informasjon om effekt og bivirkninger, og vi skal gjøre diverse molekylære analyser på materiale fra pasienter behandlet med immunterapi, med flere ulike kreftdiagnoser. Vi skal samle inn blodprøver og avføringsprøver fra pasientene, for å forsøke å identifisere biomarkører som kan hjelpe oss til å forstå mer om dette temaet.

Forventede resultater

Vi forventer at prosjektet skal resultere i at vi kan forbedre vår kliniske praksis ved å fatte bedre behandlingsbeslutninger fordi vi kan identifisere individuelle forskjeller på pasientene, som påvirker hvordan de responderer på behandlingen.

Du kan lese mer om GENDER-NET Plus på deres nettsider.