Seksjon for lymfom og indremedisin

Seksjon for lymfom og indremedisin ledes av Harald Holte. Seksjonen er lokalisert på Radiumhospitalet, og har et overordnet ansvar for lymfompasienter i Helse Sør-Øst.

Les mer om Seksjon for lymfom og indremedisin

Seksjon for lymfom og indremedisin

Om Seksjonen

Seksjonen har 8 overlegestillinger, i tillegg er fire overleger i 50% forskerstilling. Seksjonen har en sengepost samlokalisert med sarkom. Det meste av utredning og behandling foregår poliklinisk. Seksjonen har ca. 400 unike pasienter årlig til utredning og behandling.

I henhold til handlingsprogrammet får seksjonen henvist pasienter der det er et kurativt behandlingsmål, det vil si pasienter med Hodgkin lymfom og pasienter med aggressive non-Hodgkin lymfomer, men for disse i mindre grad pasienter over 70 år. I tillegg har seksjonen en rekke kliniske studier for ulike lymfomtyper, både i 1. linje og ved residiv. For god inklusjon er det nødvendig med et tett og løpende informasjon om disse studiene med kollegaer ved andre sykehus i regionen. Dette skjer gjennom regionmøter, e-post og internett.

Publikasjoner og forskning

Leger ved seksjonen har gjennomgående en bred forskningsbakgrunn med doktorgrad, mange innen kreftimmunologi. De kliniske studiene er en blanding av industri- og forskerinitierte studier fra fase I – fase III. Seksjonen har lykkes i å få «tilslag» på flere søknader til Forskningsrådet, Helse Sør-Øst og Kreftforeningen, en del av disse i samarbeid med Avdeling for immunologi ved Institutt for kreftforskning.

Klikk her for å få en oversikt over publikasjoner

Overlege Alexander Fosså leder forskergruppe for lymfom.

Klikk her for å lese mer om forskergruppen

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo

Nyheter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.