Seksjon for lymfom og indremedisin

Seksjon for lymfom og indremedisin ledes av Harald Holte. Seksjonen er lokalisert på Radiumhospitalet, og har et overordnet ansvar for lymfompasienter i Helse Sør-Øst.

Les mer om Seksjon for lymfom og indremedisin

Seksjon for lymfom og indremedisin

Om Seksjonen

Seksjonen har 8 overlegestillinger, i tillegg er fire overleger i 50% forskerstilling. Seksjonen har en sengepost samlokalisert med sarkom. Det meste av utredning og behandling foregår poliklinisk. Seksjonen har ca. 400 unike pasienter årlig til utredning og behandling.

I henhold til handlingsprogrammet får seksjonen henvist pasienter der det er et kurativt behandlingsmål, det vil si pasienter med Hodgkin lymfom og pasienter med aggressive non-Hodgkin lymfomer, men for disse i mindre grad pasienter over 70 år. I tillegg har seksjonen en rekke kliniske studier for ulike lymfomtyper, både i 1. linje og ved residiv. For god inklusjon er det nødvendig med et tett og løpende informasjon om disse studiene med kollegaer ved andre sykehus i regionen. Dette skjer gjennom regionmøter, e-post og internett.

Publikasjoner og forskning

Leger ved seksjonen har gjennomgående en bred forskningsbakgrunn med doktorgrad, mange innen kreftimmunologi. De kliniske studiene er en blanding av industri- og forskerinitierte studier fra fase I – fase III. Seksjonen har lykkes i å få «tilslag» på flere søknader til Forskningsrådet, Helse Sør-Øst og Kreftforeningen, en del av disse i samarbeid med Avdeling for immunologi ved Institutt for kreftforskning.

Klikk her for å få en oversikt over publikasjoner

Overlege Alexander Fosså leder forskergruppe for lymfom.

Klikk her for å lese mer om forskergruppen

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?