Forskergruppe lymfom

Forskergruppe for lymfom består av klinikere, patologer og radiologer ved sykehuset og forskere ved institutt for kreftforskning dedikert til maligne lymfomer. Både optimal behandling og behandlingsplanlegging for våre pasienter, kliniske studier samt translasjons og molekylær/biologisk lymfomforskning er i fokus.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Alexander Fosså, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på OUS research

Forskningsprofil

Forskergruppen har fire hovedfokus i vår forskning.

1. Høydoseterapi og stamcelleforskning

2. Immunterapi

3. Lymfombiologi

4. Seneffekter og livskvalitet

Samarbeid og prosjekter

Gruppen har det siste tiåret hatt bredt internasjonalt samarbeid med blant annet Nordisk lymfom gruppe og andre europeiske forskergrupper som for eksempel The German Lymphoma Group og The British Lymphoma Group, The European Bone Marrow Group (EBMT) og European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Radiumhospitalet ved OUS er ett av tre europeiske sykehus som er medlemmer av "The Lymfoma and Leukemia Molecular Profiling Project" som ledes av det amerikanske National Cancer Institute.

Se gruppens prosjekter på ous-research.no 

Kliniske studier

Se kliniske studier tilknyttet lymfom lengre ned på siden.

Publikasjoner

Se alle av gruppens publikasjoner på OUS-research.no

Fant du det du lette etter?