Forskergruppe melanom

Vår forskning varierer fra klinisk forskning, til rent basal biologiske temaer. Gruppen består av forskere innen tumorbiologi, radiobiologi, tumorfysiologi, patologi, strålefysikere, studiesykepleiere og leger med spesialisering innenfor onkologi, kirurgi, hud, radiologi, arvelig kreft, utprøvende behandling og patologi.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Kari Dolven Jacobsen, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på OUS-research.no

Forskningsprofil

Gruppens mål er å forstå utviklingen av malignt melanom og metastaser, for å forbedre diagnostiske metoder og behandling. Vi ønsker å være i fronten av nye behandlinger og å tilby disse til de norske pasientene. For å sikre dette har vi et bredt nettverk av internasjonale samarbeidspartnere.

Prosjekter

Se gruppens prosjekter på ous-research.no 

Fant du det du lette etter?