Forskergruppe sarkom

Forskergruppen er et stort tverrfaglig forum med stor forskningsaktivitet beregnet på å optimalisere utredning og behandling av sarkomer. Gruppen har også vært veldig aktiv i etablering av pasient- og likemannsforeningen Sarkomer.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Øyvind Bruland, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Forskningsgruppens profil reflekterer den multidisiplinære forankringen som er en absolutt forutsetning for utredning og behandling av sarkomer. Alle våre radiologiske og patologisk/anatomiske modaliteter; inklusive de nyeste innen molekylærbiologi, anvendes og inngår i våre forskningsprosjekter.

Likeledes har gruppen representanter for ortopedisk-, gastro- og gynekologisk kirurgi. Det er også aktiv forskning innen rehabilitering ved fysioterapeut og helsefag ved vår forskningssykepleier.
Forskningsgruppen har i tillegg mangeårig tradisjon for samarbeid med Institutt for Kreftforskning, da særlig seksjon for tumorbiologi, hvor molekylærbiologiske forhold rundt etiologi, patogenese og metastasering står i fokus.

Vårt hovedmål er å forbedre og kostnadseffektivisere utredning av pasienter med ”kuler/klumper” der et mindretall ender opp med en sarkomdiagnose. Dette er nøye beskrevet i årsrapporten som det kliniske behandlingsprogrammet hvert år publiserer. Gruppen har også som mål å sikre at så stor andel som mulig av våre sarkompasienter blir inkludert i prospektive kliniske studier.

Sarkomgruppen har også ledet arbeidet med å etablere en pasient- og likemannsforening, støttet av Kreftforeningen. "Den Store Kule Dagen", beregnet på faginteresserte, pasienter og pårørende, står frem som et meget viktig tiltak og har blitt arrangert årlig siden 2010.

Samarbeid og prosjekter

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Se gruppens publikasjoner på ous-reasearch.no 

Kliniske studier

Se under for å få en oversikt over pågående, kliniske studier.

Fant du det du lette etter?