Årsrapporter

​Årlig rapportering til Helsedirektoratet:

Det er krav til årlig rapportering fra de nasjonale tjenestene til helsedirektoratet.

Årsrapportene fra nasjonal kompetansetjeneste for sarkom

Årsrapporter fra sarkomprogrammet på Radiumhospitalet:

Nasjonal kompetanstjeneste for sarkom og flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom på OUS/Radiumhospitalet gir ut årsrapporter basert på intern kvalitetsregister. Her kan du finne oversikt over antall behandlede pasienter, behandlingsresultater, internasjonalt samarbeid og forskning i regi av Sarkomgruppen på Radiumhospitalet.

Årsrapport 2015-2016-2017

Årsrapport 2015 - 2019

Fant du det du lette etter?