Kvalitetsregister

Nasjonalt kvalitetsregister for sarkom

Nasjonal kompetansetjeneste legger ned betydelig arbeid i etablering av nasjonalt kvalitetsregister.  

Arbeidet med nasjonalt kvalitetsregister Sarkomregister i Kreftregisteret har startet i 2015. Det ble dannet en arbeidsgruppe som jobbet med kravspesifikasjon til registeret. Alle helseforetak og alle relevante medisinske spesialiteter var representert i arbeidsgruppen.

Kravspesifikasjon for Sarkomregister ble vedtatt på referansegruppemøte 29.02.2016.

Meldingsutvikling for Sarkomregister i Kreftregisteret har startet i 2017. Etter plan skal registeret åpnes for registrering ved årsskiftet 2018/2019.

Internt kvalitetsregister for sarkom på OUS/Radiumhospitalet

Internt kvalitetsregister for sarkom på Radiumhospitalet har eksistert siden 1980-tallet. Modernisering og drift av kvalitetsregisteret har vært en viktig oppgave for kompetansetjenesten.

Nasjonale kompetansetjeneste for sarkom utgir årsrapporter basert på internt kvalitetsregister SarkomKremt.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.