Kvalitetsregister

Nasjonalt kvalitetsregister for sarkom

Nasjonal kompetansetjeneste legger ned betydelig arbeid i etablering av nasjonalt kvalitetsregister.  

Arbeidet med nasjonalt kvalitetsregister Sarkomregister i Kreftregisteret har startet i 2015. Det ble dannet en arbeidsgruppe som jobbet med kravspesifikasjon til registeret. Alle helseforetak og alle relevante medisinske spesialiteter var representert i arbeidsgruppen.

Kravspesifikasjon for Sarkomregister ble vedtatt på referansegruppemøte 29.02.2016.

Meldingsutvikling for Sarkomregister i Kreftregisteret har startet i 2017.
Kvalitetsregisteret ble åpent for registrering i januar 2019.

Det er planlagt utgivelse av den første rapporten i løpet av høsten 2020.

Internt kvalitetsregister for sarkom på OUS/Radiumhospitalet

Internt kvalitetsregister for sarkom på Radiumhospitalet har eksistert siden 1980-tallet. Modernisering og drift av kvalitetsregisteret har vært en viktig oppgave for kompetansetjenesten.

Nasjonale kompetansetjeneste for sarkom utgir årsrapporter basert på internt kvalitetsregister SarkomKremt.Fant du det du lette etter?