Forskergruppe seneffekter etter kreftbehandling

Forskergruppen er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Cecilie Kiserud, seksjonsleder og overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Gruppen har samarbeidspartnere i diagnosespesifikke forskergrupper på Avdeling for Kreftbehandling og i andre avdelinger/klinikker på OUS.
Hovedproblemstillinger det forskes på er

  • Å undersøke forekomsten av somatiske og psykososiale seneffekter etter kreftbehandling
  • Å undersøke årsaksfaktorer og faktorer av betydning for utvikling av seneffekter
  • Å påvise forhold som kan forebygge eller redusere forekomsten av seneffekter hos fremtidige pasienter

Prosjekter

Årlig skriver ansatte ved Kompetansetjenesten 35-40 vitenskapelige artikler. Det har i gjennomsnitt utgått to doktorgrader i året fra senteret siden starten i 2005. Senteret er til enhver tid engasjert i en rekke lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Samarbeid

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Fant du det du lette etter?