Forskergruppe seneffekter etter kreftbehandling

Forskergruppen er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Cecilie Kiserud, seksjonsleder og overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Gruppen har samarbeidspartnere i diagnosespesifikke forskergrupper på Avdeling for Kreftbehandling og i andre avdelinger/klinikker på OUS.
Hovedproblemstillinger det forskes på er

  • Å undersøke forekomsten av somatiske og psykososiale seneffekter etter kreftbehandling
  • Å undersøke årsaksfaktorer og faktorer av betydning for utvikling av seneffekter
  • Å påvise forhold som kan forebygge eller redusere forekomsten av seneffekter hos fremtidige pasienter

Prosjekter

Årlig skriver ansatte ved Kompetansetjenesten 35-40 vitenskapelige artikler. Det har i gjennomsnitt utgått to doktorgrader i året fra senteret siden starten i 2005. Senteret er til enhver tid engasjert i en rekke lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Samarbeid

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.