Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte har som hovedoppgave å bidra til mer og bedre pasientrettet forskning ved å tilrettelegge for og gjennomføre kliniske studier.

Seksjonsleder: Steinar Aamdal

Les mer om Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Kliniske forskningsprosjekter utføres innen medikamentell behandling, genterapi, kreftvaksiner, lindrende behandling, stråleterapi, kirurgi og diagnostiske prosedyrer. Det utføres kliniske studier der formålet er å sammenligne virkninger av ulike metoder for diagnostikk og behandling av kreft, prøve ut ny behandling og/eller foreta livskvalitetsundersøkelser.

Forskningsprosjektene utføres ofte i samarbeid med andre sykehus, forskere og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet Les mer om Enhet for studiesykepleiere Les mer om Forskningssekretariatet

Kontakt

Telefon
Sekretær - 22934809
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Enhet for studiesykepleierehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/enhet-for-studiesykepleiere-akbEnhet for studiesykepleiere
Forskningssekretariatethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/forskningssekretariatet-akbForskningssekretariatet
Utprøvingsenheten - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/utprovingsenheten-radiumhospitaletUtprøvingsenheten - Radiumhospitalet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.