Forskningssekretariatet

Forskningssekretariatet i Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte er lokalisert på Radiumhospitalet og Ullevål. Enheten består av prosjektkoordinatorer og sekretær.

Les mer om Forskningssekretariatet

Forskningssekretariatet

Prosjektkoordinatorene 

Prosjektkoordinatorene utfører studierelaterte oppgaver, spesielt i forbindelse med søknads- og oppstartsprosesser. Dette gjør at studielege og studiesykepleier kan fokusere på pasientbehandling og oppfølgning. Prosjektkoordinatorens oppgaver innebærer blant annet:  

  • Gjennomgang av protokoll med fokus på logistikk og praktisk gjennomførbarhet

  • Gjennomgang av samtykkeskriv og annen informasjon til studiedeltakere
  • Prosjektsøknad til Regional Etisk Komité (REK) i tett samarbeid med prosjektleder
  • Interne forankringer/godkjenninger (personvern, biobank og protokollutvalg)
  • Fungere som lett tilgjengelig hovedkontaktperson for sponsor i oppstartsfasen
  • Opprette kontakt og inngå avtaler med nødvendige serviceavdelinger ved OUS
  • Budsjettprosess i tett samarbeid med Inven2
  • Forberede fakturagrunnlag til Inven2 sammen med studiesykepleier og studielege
  • Planlegge og tilrettelegge for møter
  • Innsending av eventuelle protokollendringer (amendments) til REK


For forskerinitierte studier kan prosjektkoordinator også være involvert i andre oppgaver som f.eks. protokollskriving, utarbeidelse av samtykkeskriv og søknad til SLV.

Etter at søknads- og oppstartsprosessen er avsluttet, er det hovedsakelig studiesykepleier som sammen med studielege håndterer pasientkoordinering, planlegging og gjennomføring av screeningperiode, behandlingsperiode og pasientoppfølging.

Sekretær

Sekretær tilknyttet Utprøvingsenheten skriver alle journalnotater for de pasientbesøkene som er knyttet til enhetens studier.

Kontakt oss

E-post: Kirsten Thorin Hagene
Enhetsleder Forskningssekretariatet

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Radiumhospitalet
Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Forskningssekretariatet
Pb 4953 Nydalen, 0424 Oslo

Ullevål
Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Forskningssekretariatet
Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?