Seleksjon av terapi i pasienter med brystkreft (I-BCT-1)

Formålet med studien er å undersøke om kombinasjonsbehandling med standardbehandlingen paklitaxel og FEC (5-fluorouracil, cyklofosfamid, epirubicin), med tillegg av legemiddelet carboplatin har bedre effekt enn standardbehandling hos pasienter med brystkreft med spredning.

Studiens fulle navn

Improved breast cancer therapy (I-BCT-1) in the neoadjuvant and metastatic setting: A phase 2 clinical trial protocol studying biological rationale for the optimal selection of treatment regimens.

Om studien

​Carboplatin er et legemiddel som prøves ut ved ulike kreftformer. Legemiddelet kan ha innvirkning på DNA og skadede cellers evne til å bli reparert, og kan potensielt drepe celler som har skader i DNA, slik som kreftceller.

Det skal primært undersøkes hvilke molekylære parametre som kan ha betydning for å velge rett terapi til pasienter med brystkreft, med tanke på å benytte ekstra behandling med carboplatin i tillegg til standardbehandling.

Behandling skal gis som 1) standardbehandling: uke dosert kjemoterapi med paklitaxel i 12 uker, etterfulgt av FEC kurer i 12 uker, eller 2) carboplatin i kombinasjon med paklitaxel i 12 uker, etterfulgt av FEC kurer i 12 uker. Behandlingen starter 24 uker før planlagt operasjon.

Det skal ved screening og deretter ved studiebesøk etter 3 og 12 ukers behandling og ved behandlingsslutt ved 24 uker gjennomføres en klinisk undersøkelse, inkludert blodtrykk, puls, vekt etc. Det skal tas blod- og urinprøver ved alle studiebesøk.

Før og etter behandling skal det gjøres vevsundersøkelser av tumor. Det skal utføres hjerteundersøkelser som EKG og MUGA, bildeundersøkelser som mammografi, ultralyd og eventuelt MR.

Deltakerne skal besvare et spørreskjema om tretthet før prosjektstart, etter 12 uker, rett før og 1,5 år etter operasjon.

Etter operasjon vil alle pasientene bli tilbudt standardbehandling og fulgt opp i 10 år etter vanlige retningslinjer.

Delta i studien?

Olav Engebråten
Telefon:  +47 22 78 18 62