HELSENORGE

Status for prosjektet

Status for prosjektet februar 2021
Vi har nå over 600 inkluderte pasienter og nærmer oss avslutning. Oppfølging vil pågå ut 2021

Fant du det du lette etter?