HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Adenomyose - for mange en ukjent diagnose, men ikke usynlig for et trent øye

Mange kvinner må ty til kirurgisk fjerning av livmor grunnet langvarige plager med sterke menstruasjonssmerter og kraftige vaginalblødninger. Til tross for at dette er de to vanligste symptomene på livmorsykdommen adenomyose, har flere av kvinnene knapt hørt et ord om tilstanden før de til slutt opereres.

Illustrasjon
Illustrasjon: Shutterstock.

Tekst: Marianne Omtvedt, legespesialist i gynekologi og fødselshjelp, stipendiat ved Forsknings – og utviklingsavdelingen (FoU), Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Foto: Marianne Omtvedt/Tina Tellum, OUS og Shutterstock. 

Mistanken om adenomyose kan imidlertid reises basert på symptomer og ultralydfunn, men man må vite om tilstanden og hva man skal se etter på ultralyd. I AdenoCAL-studien forsker vi på nettopp dette, hvordan fange opp adenomyose mer presist med ultralyd.

Bilde av Marianne OmtvedtBilde av Tina Tellum.
Marianne Omtvedt (til venstre) er stipendiat og leder kvalitetssikringen av diagnoseverktøyet i sitt PhD-prosjekt som er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Tina Tellum (til høyre) er gynekolog, forsker og hovedveileder.

I Ekspertsykehuset, fra mars 2018:

" 1 av 5 kvinner har uutholdelige menssmerter - kan være adenomyose"

Her kan du lese om Linda Amundsen og hvordan hun i mange år var plaget av kraftige, langvarige og smertefulle menstruasjoner med påfølgende lav blodprosent.

Til tross for flere vurderinger hos spesialister, var det først etter en legetime på gynekologisk poliklinikk på Ullevål at tilstanden adenomyose ble nevnt som sannsynlig årsak til plagene hennes. Først da falt alle brikkene på plass.

Hun ble operert med fjerning av livmor, livmorhals og eggledere, hvorpå diagnosen adenomyose ble bekreftet etter operasjonen.

Og resultatet? Et nytt liv med markant forbedring i livskvalitet.

Utvikling av et nytt diagnostisk verktøy for adenomyose

Gynekologen som diagnostiserte Linda Amundsen tilbake i 2018, heter Tina Tellum. Hun har tatt en doktorgrad på diagnostikk av adenomyose og har utviklet et diagnoseverktøy, kalt «adenomyosekalkulatoren», som skal kunne beregne sannsynligheten for at en kvinne har adenomyose eller ikke. Testversjonen har vist lovende resultater og nå kvalitetssikres verktøyet i større skala.

Adenomyose kan fanges opp med ultralyd

Men før vi  kan diagnostisere adenomyose med ultralyd, så må vi vite hva det er og hva vi skal se setter.

Adenomyose er en godartet livmorsykdom, hvor livmorslimhinnen sitter feilplassert i livmorveggen.

Dette skaper en inflammasjonstilstand i livmoren som kan gi opphav til nevnte plager, som kraftige vaginalblødninger og sterke menstruasjonssmerter, men er også vist å gi økt risiko for infertilitet og komplikasjoner i svangerskapet.

Plagene likner ofte på den for mange mer kjente tilstanden endometriose, men ved endometriose er problemet livmorslimhinne-liknende vev som sitter utenfor livmoren, oftest på eggledere, eggstokker og bukhinnen.

Illustrasjon
Illustrasjon av livmor med adenomyose i livmorveggen. Illustrasjon: Tina Tellum.

Det faktum at livmorslimhinnen sitter feilplassert i livmorveggen ved adenomyose, gjør at det dannes strukturelle endringer i livmoren som kan fanges opp på ultralyd. Dette utnytter vi i AdenoCAL-studien.

I verktøyet som nå testes tas det utgangspunkt i ett klinisk symptom (menstruasjonssmerter) og 8 ulike ultralydtegn som ofte forekommer ved adenomyose.

Illustrasjon av AdenoCal-studien

Bruk av det diagnostiske verktøyet

Måten verktøyet testes på er ved at kvinner som skal til planlagt fjerning av livmor, uansett årsak, tilbys deltakelse i studien hvor det gjøres en ekstra innvendig ultralydundersøkelse før operasjonen.

Studielegen gjør sin egen vurdering med utgangspunkt i diagnoseverktøyet. Deretter går en ultralydekspert gjennom bildene og opptakene til studielegen og gjør sin uavhengige vurdering. Etter operasjonen sendes livmoren videre til patologen til vevsundersøkelse, hvor endelig diagnose fastsettes.

På den måten testes «adenomyosekalkulatoren» både i erfarne og mer uerfarne hender, som kan gi nyttig informasjon om verktøyet er presist nok og hvor mye trening som skal til før en gynekolog med stor sikkerhet kan si om en kvinne har adenomyose eller ikke.  

Et viktig skritt videre i forskning på adenomyose

AdenoCAL-studien er allerede godt i gang ved de 5 ulike gynekologiske avdelingene som inkluderer pasienter. Målet om hele 500 studiedeltakere forventes å være fullført i løpet av april 2022. Videre er planen å videreutvikle diagnoseverktøyet til en app som alle gynekologer kan ta i bruk i sin i arbeidshverdag.

En riktig diagnose tidlig i forløpet er viktig for oppstart av symptomlindrende behandling, som for de med fortsatt barneønske stort sett det er det eneste behandlingsalternativet. Ikke minst er mer presis diagnostikk viktig for pasienten som faktisk lever med disse plagene hver eneste dag, ofte uten å ha fått en god forklaring på mulig årsak til plagene til tross for gjentatte vurderinger hos ulike spesialister.

Det trengs generelt mer forskning på adenomyose og behandlingsalternativer, men forhåpentligvis er mer presis diagnostikk et stort steg i riktig retning.

Ønsker du å lese mer om AdenoCAL-studien?

Du kan du lese mer om adenomyose på Helse Norge sine nettsider.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Fant du det du lette etter?