ABC-enheten

ABC-avdelingen er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Vi tilbyr en helhetlig omsorg med svangerskapskontroller fra ca uke 24, fødselshjelp og barselomsorg i samme avdeling med samme personale.
Les mer om ABC-enheten

ABC-enheten

Vi bruker naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for bruk av vann. ABC har landets beste kompetanse på vannfødsler.
I barselperioden legger vi forholdene til rette slik at mor, barn, far/partner eller annen omsorgsperson kan være sammen. Barseloppholdet på ABC er fra 2 til 48 timer.

Hvem kan føde på ABC?

ABC er et tilbud til friske gravide som ønsker å føde naturlig. For å føde på ABC er det noen kriterier som må oppfylles:

  • Du kan ikke ha mer enn ett barn i magen.
  • Du kan ikke ha alvorlige kroniske sykdommer.
  • Du kan ikke være overvektig (KMI < 32).
  • Du kan ikke ha tidligere keisersnitt.
  • Du kan ikke røyke eller snuse.
  • Du kan ikke ha fylt 41 år ved fødsel som førstegangsfødende eller 44 år ved fødsel som flergangsfødende.
  • Du kan ikke ha svangerskapsdiabetes.
  • Du kan ikke ha testet positivt for MRSA, GBS eller ESBL.

Søke om fødeplass på ABC

Ønsker du å føde på ABC må du selv sende skriftlig, egenskrevet søknad til oss (ikke standardskjema for søknad om fødeplass) – lege eller jordmor kan ikke skrive søknaden for deg.

I søknaden skal du fortelle om deg selv og hvorfor du ønsker å føde på ABC.

Postadresse:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen/ABC
Postboks 4950
Nydalen 0424 Oslo

Du får tilbud om fødeplass på Fødeavdelingen OUS før du får svar på din søknad på ABC.

Føde på ABC

På ABC er det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende hos oss bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av våre fødende føder i vann.

Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler.

Vi legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det. Det kan også tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning. Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det.

Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har vi alltid praktisert på ABC.

Svangerskapskontroll på ABC

Når du har fått fødeplass på ABC vil du motta et brev om dette samt innkalling til første konsultasjon hos oss, vanligvis i ca uke 24. For å oppnå kontinuitet i svangerskapsomsorgen foregår kontrollene primært hos samme jordmor hver gang.

Vi følger vanlige anbefalinger for svangerskapskontroller, uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Det er selvsagt rom for individuelle tilpasninger ved behov.

Nyttig informasjon før fødsel og i barselperioden


Vannfødsel:


Naturlig fødsel:


Sen avnavling:

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål hotell, Bygg 10 i 3 etg.

Telefon
Døgnåpen vakttelefon: 23 01 56 20
Sekretær (vedrørende søknader om fødeplass): mandag, onsdag, fredag 08.00-11.00: 23015656
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.