ABC-enheten

ABC-avdelingen er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Vi tilbyr en helhetlig omsorg med svangerskapskontroller fra ca. uke 32, og fødselshjelp og barselomsorg i samme avdeling med samme personale. 
 
 
Les mer om ABC-enheten

ABC-enheten

Vi bruker naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for bruk av vann. ABC har landets beste kompetanse på vannfødsler. I barselperioden legger vi forholdene til rette slik at mor, barn, far/partner eller annen omsorgsperson kan være sammen. Barseloppholdet på ABC er fra to til 48 timer.

Hvem kan føde på ABC?

ABC er et tilbud til friske gravide som ønsker å føde naturlig. For å føde på ABC er det noen kriterier som må oppfylles:

 • Du kan ikke ha mer enn ett barn i magen.
 • Du kan ikke ha alvorlige kroniske sykdommer som krever medisinering.
 • Du kan ikke være overvektig (KMI < 30 før graviditet).
 • Du kan ikke ha tidligere keisersnitt.
 • Du kan ikke føde på ABC dersom du ved tidligere graviditeter/fødsler har hatt alvorlige komplikasjoner (f.eks. stor blødning >1000 ml, alvorlig svangerskapsforgiftning)
 • Du kan ikke røyke eller snuse.
 • Du kan ikke ha fylt 36 år ved fødsel som førstegangsfødende eller 40 år ved fødsel som flergangsfødende.
 • Du kan ikke ha svangerskapsdiabetes.
 • Du kan ikke ha screenet positivt på GBS i urinen i nåværende svangerskap.
 • Du kan ikke ha testet positivt for MRSA, ESBL eller VRE.
 • Du kan ikke bruke blodfortynnende medisiner i nåværende svangerskap.
 • Dersom du ved tidligere fødsel hadde en rift grad 3 eller 4 vil fødeplass kunne vurderes individuelt i samarbeid med vår medisinskfaglige ansvarlige lege.
 • I tvils- eller grensetilfeller kan det åpnes for en fornyet vurdering. Dette skal gjøres i samarbeid med vår medisinskfaglige ansvarlige og dokumenteres i journal.
 • Du kan føde på ABC fra og med fullgåtte 37 uker og fram til fødselen eventuelt anbefales satt i gang (vanligvis 10-11 dager etter termin). Fødselen må starte av seg selv, altså ikke være satt i gang med medisiner.

Søke om fødeplass på ABC

Ønsker du å føde på ABC må du selv sende skriftlig, egenskrevet søknad til oss (ikke standardskjema for søknad om fødeplass). Lege eller jordmor kan ikke skrive søknaden for deg. I søknaden skal du fortelle om deg selv og hvorfor du ønsker å føde på ABC.

Postadresse:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen/ABC
Postboks 4950
Nydalen 0424 Oslo

Du får tilbud om fødeplass på Fødeavdelingen OUS før du får svar på din søknad på ABC.

Føde på ABC

På ABC er det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende hos oss bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av våre fødende føder i vann.

Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler.

Vi legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det. Det kan også tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning. Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det.

Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har vi alltid praktisert på ABC.

Svangerskapskontroll på ABC

Når du har fått fødeplass på ABC vil du motta et brev om dette, samt innkalling til første konsultasjon hos oss. Du og din partner vil bli invitert til omvisning og generell informasjon om ABC mellom uke 24 og 28 i svangerskapet. Dette foregår i gruppe og inkluderer ikke svangerskapskontroll. Videre oppfølging før fødsel er svangerskapskontroll i uke 32, 36, 38 og eventuelt 40. For å oppnå kontinuitet i svangerskapsomsorgen foregår kontrollene hos samme jordmor hver gang. Svangerskapskontroller før uke 32 må foretas hos jordmor på helsestasjonen eller hos fastlege.

Nyttig informasjon før fødsel og i barselperioden


Vannfødsel:


Naturlig fødsel:


Sen avnavling:

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål hotell, Bygg 10 i 3 etg.

Telefon
Døgnåpen vakttelefon: 23 01 56 20
Sekretær (vedrørende søknader om fødeplass): mandag, onsdag, fredag 08.00-11.00: 23015656
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?