HELSENORGE

Tilbud om tettere oppfølging for fødende

Du som skal føde ved Oslo universitetssykehus våren 2022 får tilbud om å delta i et prøveprosjekt der du får oppfølging fra to jordmorstudenter i tillegg til jordmor.

Denne modellen kaller vi for tospannmodellen. For deg betyr det tettere oppfølging og at du bidrar til enda bedre utdanning av framtidige jordmødre.

Flere jordmorstudenter i praksis

Økt satsning på jordmødre har skapt behov for å utdanne flere jordmødre. Utdanning av helsepersonell er en av kjerneoppgavene til Oslo universitetssykehus. Med økende behov for flere jordmødre må fødeavdelingene ta imot flere jordmorstudenter i praksis enn tidligere. For å møte denne utfordringen gjennomfører fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus et prøveprosjekt våren 2022, i samarbeid med Helse Sør-Øst og jordmorutdanningen ved OsloMet.

Hva er tospannmodellen?

Når du skal føde kan du få tilbud om oppfølging fra to jordmorstudenter, i tillegg til jordmor. Dette kaller vi tospannmodellen. I tospannmodellen veileder studentene hverandre, i tillegg til kontinuerlig oppfølging og veiledning fra jordmor. Vi håper dette kan gi enda bedre utdanning av framtidige jordmødre, i tillegg til at det kan øke antall praksisplasser ved fødeavdelingene. Jordmor har det faglige ansvaret for deg og barnet ditt, eventuelt i samarbeid med lege.

Tilsvarende modeller for veiledning av studenter er i bruk i flere utdanninger av spesialsykepleiere ved Oslo universitetssykehus. Tilsvarende modell har også vært prøvd ut blant jordmorstudenter i Sverige. Resultatene der var gode, og veiledningsmodellen er innført ved en av fødeavdelingene der.

Fant du det du lette etter?