Faglig leder for senteret, Professor I og overlege dr. med Annetine Staff, leder en forskergruppe som består av 15 medlemmer. Gruppens prosjekter omfatter:

Translasjonsforskning og biomarkører innen:

  • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes) og effekter på senere hjerte- og karsykdom
  • Mange av disse stuiene har rekruttert kvinner i graviditet og etter graviditet. Du kan lese mer om disse studiene på
    Oslo Pregnancy Biobank

Gynekologisk cancer:

  • Ovarialcancer og endometriecancer

Epidemiologiske studier:

  • Svangerskapskomplikasjoner, fødselshjelp og effekt på kvinnehelse

Kliniske studier:

  • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)

I tillegg er det åtte andre forskere organisert under Forskningssenteret, med forskningsprosjekter innen:

  • Endoskopiske operasjonsteknikker innen gynekologi
  • Myoma uteri (muskelknuter)
  • Endometriose

IFPA Award tildelt Staff

Award in Placentology tildelt Annetine Staff

Annetine Staff- månedens forsker april 2013

Fant du det du lette etter?