Faglig leder for senteret, Professor I og overlege dr. med Annetine Staff, leder en forskergruppe som består av 15 medlemmer. Gruppens prosjekter omfatter:

Translasjonsforskning og biomarkører innen:

 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes) og effekter på senere hjerte- og karsykdom
 • Mange av disse studiene har rekruttert kvinner i graviditet og etter graviditet. Du kan lese mer om disse studiene på
  Oslo Pregnancy Biobank

Gynekologisk cancer:

 • Ovarialcancer og endometriecancer

Epidemiologiske studier:

 • Svangerskapskomplikasjoner, fødselshjelp og effekt på kvinnehelse

Kliniske studier:

 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)
 • Myomer og fertilitet: FIN- studien: Fibroids and infertility

  Denne studien undersøker på hvilken måte muskelknuter i livmoren påvirker fertilitet og om det hjelper å fjerne muskelknutene. Kvinner som skal opereres for en muskelknute i livmoren og er under 40 år kan delta. Det tas prøver fra slimhinnen i livmoren før man opereres og 3-6 måneder etter man er ferdigoperert. I tillegg gjøres en ultralydundersøkelse og det tas blodprøver.

  Prøvene fra livmorslimhinnen undersøkes med tanke på stoffer man vet er viktige for at embryoet skal feste seg i livmorslimhinnen.

  Studien har rekruttert kvinner med submukøse myomer (muskelknuter som sitter inn mot livmorhulen) siden mars 2019 og kvinner med intramurale myomer (muskelknuter som sitter inni selve livmorveggen) siden juni 2020. Fra august 2020 skal også friske kvinner uten muskelknuter inkluderes som kontrollpasienter. Hovedkriteriene for å kunne delta som kontrollpasient er at man ikke har kjente muskelknuter, er mellom 30-40 år og har barn. Pasientinklusjon avsluttes ca. august 2021. Resultater fra studien vil publiseres her så snart de er offentliggjort i et vitenskapelig tidsskrift.

  I pasientinformasjonen under, kan man få mer detaljert informasjon. Dersom du har spørsmål om studien eller tenker du kan være aktuell som deltaker, ta kontakt med studielege Thea Falkenberg Mikkelsen (themik@ous-hf.no)

I tillegg er det åtte andre forskere organisert under Forskningssenteret, med forskningsprosjekter innen:

 • Endoskopiske operasjonsteknikker innen gynekologi
 • Myoma uteri (muskelknuter)
 • Endometriose

IFPA Award tildelt Staff

Award in Placentology tildelt Annetine Staff

Annetine Staff- månedens forsker april 2013

Fant du det du lette etter?