Forskningsgruppeleder:

 • Annetine (Anne Cathrine) Staff, PhD, Professor I, Forskningsleder (UiO), overlege og forskningsrådgiver (OUS)

Medlemmer av forskningsgruppen

Stab:

 • Marie Sigstad Lande, forskningskoordinator, oppdaterer web Forskningshåndbok, webredaktør
 • Lise Øhra Levy, biobankingeniør
 • Placenta/preeklampsigruppen:

  • Patji Alnæs-Katjavivi, lege og stipendiat
  • Sophie Bowe, lege og stipendiat
  • Heidi Fjeldstad, lege og stipendiat
  • Meryam Sugulle, PhD, overlege og forsker
  • Birgitte Mitlid-Mork, lege og stipendiat
  • Kjartan Moe, lege, lektor og stipendiat
  • Daniel Pitz Jacobsen, post doc 
  • Ingrid Fosheim, forskerlinjestudent 50 % i 2019
  • Birgitte Kordt Sundet, forskerlinjestudent 50 % i 2019
  • Charlotte Zeisler, forskerlinjestudent 100 % i 2019
  • Lydia Linge, forskerlinjestudent 100 % i 2019

  Andre medlemmer:

 • Espen Berner, PhD, overlege
 • Iren Borgen, jordmor og stipendiat
 • Ole-Aleksander Dyrkorn, lege og stipendiat
 • Kirsten Hald, PhD, avdelingsleder FoU og overlege
 • Nina Harsem, PhD, overlege
 • Anne Flem Jakobsen, professor II, PhD
 • Katariina Laine, PhD, 1.amanuensis, avdelingsleder fødeavdelingen Ullevål
 • Marit Lieng, PhD, professor II og avdelingsleder gynekologisk avdeling,
 • Sissel Oversand, overlege, PhD
 • Erik Qvigstad, PhD, overlege og professor emeritus
 • Liv Rimstad, overlege, urogynseksjonen
 • Rune Svenningsen, PhD, overlege med fagansvar i urogynekologi
 • Tina Tellum, lege og stipendiat
 • Nina Julie Verket, lege, lektor og stipendiat
 • Åsa Waldum, jordmor og stipendiat
 • Assosierte medlemmer:

  • Jeanne-Mette Goderstad, lege og stipendiat, assosiert medlem
  • Linda Bjørk Helgadottir, PhD, overlege, seksjonsleder fødeavdelingen Ullevål, assosiert medlem
  • Mathias Onsrud, PhD, professor emeritus, assosiert medlem
  Fant du det du lette etter?