Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse.
Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, fagutvikling og forskning.
Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Kompetansetjenesten ledes av overlege, dr. med Siri Vangen.

Kontakt

Oppmøtested

Du finner oss på Rikshospitalet, avsnitt E3, 2. etasje.

Telefon
2307 2683
Mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00
E-post
Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Arrangementer

  • 17.10 tirsdag
    Jordmorsymposium 2017

    Åpen fagdag for jordmødre. Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 10-16. LINKEN forskningspark, Sykehusvegen 23, Tromsø.

  • 19.10 torsdag
    Mental helse i svangerskapet

    Kurset er åpent for alle interesserte leger. Spesielle målgrupper er spesialister og utdanningskandidater i: Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Allmennmedisin, Psykiatri/Psykologi.