Informasjon til pasienter på Infeksjonsmedisinsk avdeling

Desember 2020: Vi har redusert aktivitet i julen dvs fra 21.12.20 til 04.01.21. Julaften og nyttårsaften er dørene stengt, men telefonen er betjent til kl 12.00.

På grunn av koronaepidemien må du innom inngang 3a for å svare på Covid19-spørsmål før du kan komme inn til oss i inngang 3b.

Vil du helst unngå å komme hit nå? Vi anbefaler at du IKKE avbestiller timen din, be heller om at timen din gjøres om til telefonkonsultasjon.

Innkallinger

Timeinnkallinger fra oss sendes nå via Posten, fortrinnsvis som digitalt brev via Digipost/Altinn. Dette brevet kommer ca 2-4 uker før timen. I tillegg får du en sms-påminnelse 4 dager før konsultasjonen. 

Blodprøver

Du må ha avtale for å ta blodprøver. Ofte står det en dato for blodprøve i innkallingsbrevet du har fått. Noen pasientgrupper får en påminnelse på sms om blodprøvetime, andre må legge inn påminnelse på mobilen selv. Spør i ekspedisjonen hva som gjelder for deg. Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer for blodprøver, så sjekker de at det er gjort klar rekvisisjoner.

Lese i egen journal

Du kan lese i dine journalnotater fra Infeksjonspoliklinikken hvis du logger deg inn på Helsenorge.no og skroller deg ned til  "Pasientjournal". Vaksiner du har fått hos oss finner du blant dine andre vaksiner under "Vaksiner" og medisinene du har fått på resept under "Legemidler". Hvis du har fått e-resept med referansenummer av oss finner du det også der.

Influensavaksinering

De fleste er nå ferdig vaksinert mot influensa. Heldigvis lar årets influensaepidemi vente på seg og vi har fortsatt noen influensavaksiner igjen. De tilbyr vi til våre faste pasienter som er i en eller flere av risikogruppene, og som likevel har time hos oss i desember 2020 eller januar 2021.

Koronavaksine

Per i dag 17.12.20, er verken Infeksjonspoliklinikken eller Vaksinasjonspoliklinikken involvert når det gjelder planer for koronavaksinering. Det er kommunene, i tett samarbeid med fastlegene, som legger planer for hvordan koronavaksineringen skal foregå der du bor. Følg med på Helsenorge.no og din egen kommunes hjemmesider.

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelsa sine nettsider.

Hiv

Hiv og Covid 19

Så langt er det ikke noe som tyder på at hiv i seg selv gir økt risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. Man antar likevel at hivpasienter med svært redusert immunforsvar (CD4 under 200) kan ha noe øket risiko. Dette gjelder veldig få av de 1800 pas som følges opp hos oss. For å være på den sikre siden bør du uansett være påpasselig med å følge de til en hver gjeldende råd fra helsemyndighetene. Hold deg oppdatert ved å følge med på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider med informasjon om risikogrupper

Hvis du mistenker at du har Covid-19 skal du henvende deg til fastlegen din for vurdering.

Det er ingen grunn til bekymring for at apotekene skal gå tomme for hivmedisinene du bruker. Sikker tilgang på medisiner er noe helsemyndighetene har stort fokus på, og vi kjenner ikke til tilfeller hvor dette ha vært noe problem.

Påfyll av lungebetennelse-vaksine: Alle med hiv som følges opp av oss, har fått tilbud om pneumokokkvaksine allerede de første ukene etter diagnosen. Hvis du ble vaksinert med 2 doser den gangen, trenger du ikke påfyll etter det (se hivfag.no). Sjekk MineVaksiner.no. Vi har de siste ukene sjekket journalen til de av dere som er over 65 år. De som manglet pneumokokkvaksine, er innkalt til vaksinering. 

Hiv-om sykdommen. Pasientinformasjon.

Hiv-om behandlingen. Pasientinformasjon.

HivNorge

HivNorge er en pasientorganisasjon for alle som lever med hiv, og de er tilgjengelig for spørsmål, bistand og samtaler. HivNorges samtaletilbud er for alle som selv lever med hiv eller er berørt av hiv, benytter PrEP eller er skeiv og bruker rusmidler. Alle ansatte, tillitspersoner og frivillige har taushetsplikt. 

På hjemmesiden finner du informasjon om hiv og Covid-19 på flere språk. HivNorge kan nås via telefon (+4721314580), mail (post@hivnorge.no), Messenger, Facebook og Skype.

HivNorge

Aksept

Aksept – senter for alle berørt av hiv, Kirkens bymisjon, er tilgjengelig på telefon hvor de svarer på spørsmål, gir veiledning og har tid til samtale. Aksept har erfarne helsepersonell og ansatte som gir veiledning på følgende språk: norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, swahili, fransk, gresk og urdu. Aksept har egen hjemmeside og facebookside og kan kontaktes på firmapost.aksept@bymisjon.no 

Aksept


Hiv og benskjørhet

Hvis du går til kontroller for hiv hos oss, og er over 50 år (kvinne) eller 60 år (mann), vil du i 2021 bli satt opp til en konsultasjon hos din faste sykepleier neste gang du skal ta blodprøver. Sykepleieren vil da kartlegge din risiko for benskjørhet og brudd ved hjelp av FRAX score  (et eget spørreskjema) og noen få ekstra blodprøver. Hvis kartleggingen tilsier at du har økt risiko for benskjørhet vil du bli henvist til DEXA scan ved ortopedisk avdeling, Ullevål. Videre oppfølging gjøres i samarbeid med den faste legen din her hos oss. Det er selvfølgelig helt frivillig å delta på alt dette.

Hepatitt C

Hepatitt C: Om sykdommen. Pasientinformasjon

Hepatitt C: Behandling. Pasientinformasjon

Fant du det du lette etter?