Helsenorge

Informasjon til pasienter på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk

Vi har nå normal drift på poliklinikken. Du må svare på enkelte koronaspørsmål elektronisk før du går inn på poliklinikken-jmfr elektronisk innkallingsbrev og sms.

Koronavaksinering foregår i regi av kommunene/fastlegen nå, ikke her hos oss. Det gjelder også dose 3 - se mer under Koronavaksine.

Innkallinger

Timeinnkallinger fra oss sendes via Posten - fortrinnsvis som digitalt brev via Digipost/Altinn. Dette brevet kommer ca. 2-4 uker før timen. I tillegg får du en sms-påminnelse 4 dager før konsultasjonen. 

Blodprøver

Du må ha avtale for å ta blodprøver. Ofte står det en dato for blodprøve i innkallingsbrevet du har fått. Noen pasientgrupper får en påminnelse på sms om blodprøvetime, andre må legge inn påminnelse på mobilen selv. Spør i ekspedisjonen hva som gjelder for deg. Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer for blodprøver, så sjekker de at det er gjort klar rekvisisjoner.

Lese i egen journal

Du kan lese i dine journalnotater fra Infeksjonspoliklinikken hvis du logger deg inn på Helsenorge.no og skroller deg ned til  "Pasientjournal". Vaksiner du har fått hos oss finner du blant dine andre vaksiner under "Vaksiner" og medisinene du har fått på resept under "Legemidler". Hvis du har fått e-resept med referansenummer av oss finner du det også der.

Influensavaksine

Generelt er det fastlegene som tar seg av denne vaksineringen, men vi tilbyr ofte influensavaksine til de av våre faste pasienter som er i en eller flere av risikogruppene, og som likevel har time hos oss i november/desember.

Koronavaksine

Det er kommunene, i tett samarbeid med fastlegene, som legger planer for hvordan denne koronavaksineringen skal foregå der du bor. Følg med på Helsenorge.no og din egen kommunes hjemmesider. Når det gjelder koronavaksinering av hiv-pasienter, se detaljer under Hiv.

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelsa sine nettsider.

Hiv

Hiv og Covid-19

Man har holdepunkter for at hivpasienter med redusert immunforsvar (CD4 under 350) kan ha noe øket risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. Dette gjelder få av de 1800 pasientene som følges opp hos oss. For å være på den sikre siden bør du uansett være påpasselig med å følge de til en hver gjeldende råd fra helsemyndighetene. Hold deg oppdatert ved å følge med på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider med informasjon om risikogrupper

Hvis du mistenker at du har Covid-19 skal du henvende deg til fastlegen din for vurdering.

Påfyll av lungebetennelse-vaksine: Alle med hiv som følges opp av oss, har fått tilbud om pneumokokkvaksine allerede de første ukene etter hiv-diagnosen. Hvis du ble vaksinert med 2 doser den gangen, trenger du ikke påfyll etter det (se hivfag.no). Sjekk MineVaksiner.no. I desember 2020 sjekket vi journalen til de av dere som er over 65 år. De som manglet pneumokokkvaksine, ble innkalt til vaksinering. 

Hiv og koronavaksine

Det foreligger nasjonale og internasjonale anbefalinger om at hivpasienter med CD4< 350 /µL, påvisbart virus og komorbiditet bør prioriteres for koronavaksine. Se Hivfag.no

Koronavaksinering av hiv-pasienter skjer i regi av kommunen, ikke infeksjonspoliklinikken. Det er fastlegene som melder inn risikopasienter til vaksinering, så det er viktig at fastlegen kjenner til hiv-diagnosen. Fastlegen får rutinemessig kopi av journalnotat hvor CD4 nivå og virusmengde blir kommentert. Disse notatene er også tilgjengelige for pasienten selv via Helsenorge.no. Følg med på Helsenorge.no og din egen kommunes hjemmesider.

NYTT: Om 3. dose koronavaksine: For å bedre beskyttelsen mot korona er det både internasjonalt og i Norge nå anbefalt at personer, som av ulike årsaker har et alvorlig svekket immunforsvar, tilbys en 3. dose med koronavaksine.

Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Vi anbefaler enkelte av våre hivpasienter å ta en 3. dose med koronavaksine. De få dette gjelder vil bli ringt opp av sin faste sykepleier innen utgangen av kommende uke (uke 38).

Hiv-om sykdommen. Pasientinformasjon.

Hiv-om behandlingen. Pasientinformasjon.

HivNorge

HivNorge er en pasientorganisasjon for alle som lever med hiv, og de er tilgjengelig for spørsmål, bistand og samtaler. HivNorges samtaletilbud er for alle som selv lever med hiv eller er berørt av hiv, benytter PrEP eller er skeiv og bruker rusmidler. Alle ansatte, tillitspersoner og frivillige har taushetsplikt. 

På hjemmesiden finner du informasjon om hiv og Covid-19 på flere språk. HivNorge kan nås via telefon (+4721314580), mail (post@hivnorge.no), Messenger, Facebook og Skype.

HivNorge

Aksept

Aksept – senter for alle berørt av hiv, Kirkens bymisjon, er tilgjengelig på telefon hvor de svarer på spørsmål, gir veiledning og har tid til samtale. Aksept har erfarne helsepersonell og ansatte som gir veiledning på følgende språk: norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, swahili, fransk, gresk og urdu. Aksept har egen hjemmeside og facebookside og kan kontaktes på firmapost.aksept@bymisjon.no 

Aksept


 

Hiv og benskjørhet

Hvis du går til kontroller for hiv hos oss, og er over 50 år (kvinne) eller 60 år (mann), vil du i 2021 bli satt opp med en 60 minutters konsultasjon hos din faste sykepleier neste gang du skal ta blodprøver. Sykepleieren vil da kartlegge din risiko for benskjørhet og brudd ved hjelp av FRAX score , et eget spørreskjema og noen få ekstra blodprøver. Hvis kartleggingen tilsier at du har økt risiko for benskjørhet vil du bli henvist til DEXA scan ved ortopedisk avdeling, Ullevål. Videre oppfølging gjøres i samarbeid med den faste legen din her hos oss. Hvis du ønsker det da, alt dette er helt frivillig.

Hepatitt C

Hepatitt C: Om sykdommen. Pasientinformasjon

Hepatitt C: Behandling. Pasientinformasjon

Fant du det du lette etter?