Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse

NAKMI arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.

Kontakt

Telefon
2303 3430
E-post