Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)

SPS leverer kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser.

Grunnleggende for kjernevirksomheten er helse- og adferdsforskning med fokus på personlig sykdomsmestring, brukerinvolvering og samhandling. Den unike styrken til SPS ligger i tverrfaglig kompetanse innen helse- og adferdsforskning kombinert med IKT-basert design og systemutvikling. Forankret i forskningsresultater og IKT innovasjon leverer SPS digitale støtteverktøy for pasienter med langvarige og sammensatte sykdommer. 


Les mer om Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)

SPS har gjennom mange år arbeidet med å utvikle, implementere og teste elektroniske løsninger som kan bidra til å styrke pasientens kompetanse, inkludere pasientens perspektiv i behandlingen, og bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom pasient og helsepersonell på ulike nivåer. De elektroniske løsningene/verktøyene som utvikles er unike ved at de i sin helhet er utviklet fra pasientens/brukerens ståsted.

Telefon:

  • Aina Mari Jakobsen (Sekretær) +47 23 06 60 02 
  • Heidi Nygård (Administrativ leder) +47 23 06 60 03 
  • Lise Solberg Nes (Senterleder, forskningssjef) +47 23 06 60 04  

Les mer på

 http://www.spsresearch.no

Kontakt

Telefon
Se over
Postadresse
SPS
Medisinsk klinikk
Sogn Arena
Pb 4950 Nydalen
N-0424 Oslo
Besøksadresse
Klaus Torgårds vei 3, 3. etg
Sogn Arena
Besøksadresse
Klaus Torgårdsvei 3, Oslo(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.