Atferdsanalyse i praksis

Kurset tar for seg prinsipper og praksis fra anvendt atferdsanalyse. Grunnleggende begreper og prinsipper i atferdsanalyse blir gjennomgått med tilhørende teknologi og prosedyrer.

Deltakerne skal bl.a. oppnå en bedre forståelse av og få erfaring med bruken atferdsstøtte (f.eks. differensiell forsterkning, foranledningsbaserte metoder) etablering av ferdigheter (f.eks. avgrensede forsøk, kjeding, prompting og prompt-fading) samt kartlegging og måling av atferd. Kurset vil også innebære praktiske øvelser.

Det vil den 01.04.20 avholdes kurs med tema «Atferdsanalyse i praksis» i regi av Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus.

Sted:                    Ullevål sykehus, bygg 36, Auditoriet Øyeavdelingen

Tid:                       08.30 - 15.00 (innregistrering fra kl. 8.30-09.00)

Kursavgift:         700,-
Inkluderer kaffe/ te og enkel lunsj. Kursavgiften må betales ved avmelding senere enn fem virkedager før kursdato.

Påmelding:         På mail: uxensv@ous-hf.no 
Påmeldingen må inneholde navn, bydel/ tjenestested, ressursnummer/ referansenummer (der dette kreves) og fakturaadresse.

Opplys ved påmelding om det er behov for spesialtilpasset lunsj.

Kursholder:

Petur Ingi Petursson jobber som veileder på Avdeling for nevrohabilitering, Enhet for miljøbasert behandling, på Oslo Universsykehus, Ullevål. Petur har en bachelor i psykologi, master i atferdsvitenskap og er sertifisert atferdsanalytiker (BCBA). Han har over ti års erfaring i arbeidet med barn, ungdom og voksne med autisme og utviklingshemning. Peturs spesielle interesse er anvendt atferdsanalyse i arbeidet med voksne klienter.

Fant du det du lette etter?