Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og annen skadelig seksuell atferd hos personer med utviklingshemming og andre særlig sårbare voksne

Avdeling for nevrohabilitering og Statens Barnehus Oslo inviterer til et fagseminar hvor målet vil være å belyse håndtering av overgrep og annen skadelig seksuell atferd på tvers av etatene, samt at førstelinjen får økt kompetanse i håndtering av dette i sin arbeidshverdag.

                             

Det vil være forelesere fra Statens Barnehus Oslo, Kripos, Oslo politidistrikt, Bufdir. og Avdeling for nevrohabilitering.

Fagseminaret vil belyse følgende temaer:

Invitasjon fagseminar

Hva er seksuelle overgrep og annen skadelig seksuell atferd? Hvilke risikofaktorer ser vi og antatt forekomst. Fagseminaret vil også belyse faglige og etiske vurderinger av grensen mellom tjenesteyters omsorgsplikt versus personens rettigheter. Aktuelle problemstillinger vil presenteres med case.

Hvordan arbeider politiet fra anmeldelse til avhør, og hvordan ønsker politiet å samarbeide med tjenesteytere. Barnehusets rolle og erfaring fra oppfølgingsarbeidet vil gjennomgås. Retningslinjer ved seksuelle overgrep vil presenteres avslutningsvis.

Presentasjonsmateriell til nedlastning fra:

Avdeling for nevrohabilitering .pdf

Statens barnehus .pdf

BUFDIR .pdf

Politiet.pdf

Kripos .pdf


Tid og sted

Torsdag 14.11.19, fra kl. 09.00 – 15.15

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, bygg 36, Auditoriet øyeavdelingen

Påmeldingsinformasjon

Pris: 300,- (kursavgiften må betales dersom det ikke foreligger avmelding innen 5 dager før kursdato)

Servering: Lunsj, frukt, kake, kaffe og te (opplys om det er behov for spesialtilpasset lunsj ved påmelding)

Påmeldingsfrist 14.10.19

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt på epost: uxensv@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?