HELSENORGE

Kurs i atferdsavtaler

Det vil den 13.09.23 avholdes kurs med tema «Atferdsavtaler» i regi av Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus. Kurset vil omhandle de grunnleggende prinsippene og faglige rasjonaler i oppbyggingen av avtalesystemer. Det vil bli gitt mange eksempler, samt vist video av eksisterende atferdsavtaler. Kursinnhold:

Mange personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser kan ha stor nytte av verktøy som bidrar til å gjøre hverdagen enklere med hensyn til forutsigbarhet, medbestemmelse og struktur. Atferdsavtaler er en gruppe av struktureringstiltak som tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Atferdsavtaler finnes i svært enkle varianter til mere komplekse avtaler, ofte kalt Avtalestyring. Atferdsavtaler kan kombineres med opplæring i ulike ferdigheter, eller bruk av «bildestyring» oppimot gjennomføring av handlingskjeder innen ADL (Activities of Daily Living).

Kurset vil omhandle de grunnleggende prinsippene og faglige rasjonaler i oppbyggingen av avtalesystemer. Det vil bli gitt mange eksempler, samt vist video av eksisterende atferdsavtaler.

Kursholder:

Jan Laursen jobber som veileder ved Avdeling for nevrohabilitering, Enhet for miljøbasert behandling, Oslo Universsykehus, Ullevål.

Laursen er medforfatter av kapitlet om Avtalestyring i boken Utviklingshemning og habilitering, utgitt av Universitetsforlaget 2009 samt kapitlet om Behandling av passivitet, vegring og utagering hos kvinne med moderat utviklingshemming i boken Atferdsavtaler, utgitt av Gyldendal Akademisk 2010.

Sted:                    Ullevål sykehus Bygg 11 (Kreftsenteret) Auditoriet 1

Tid:                       09:00-15:00 (innregistrering fra kl. 08:30)

Kursavgift:         800,- inkluderer enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle intoleranser/allergier ved påmelding. Kursavgiften må betales ved avmelding senere enn fem virkedager før kursdato.

Påmelding:        Til e-post: uxensv@ous-hf.no  Påmeldingen må inneholde:

  • Navn på deltaker(e) og bydel/ tjenestested, samt kontaktinfo
  • Ressursnummer/ referansenummer (der dette kreves)
  • Fakturaadresse
     

Påmeldingsfrist: 01.09.23​

Fant du det du lette etter?