HELSENORGE
Kurs 23. og 24.mai 2023

Kurs i HOL Kap.9 med vekt på miljøarbeid

Det vil den 23.05.23 og 24.05.23 avholdes kurs i regi av Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus.

Kurset vil gå over to dager med tema «HOL kap. 9, med vekt på miljøarbeidet». Kursinnhold:

Regelverkets formål er å forebygge og begrense bruk av tvang, samtidig som man skal hindre at personer med utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade.

Tjenesteytere som gir direkte bistand til personer med utviklingshemming, stilles ofte overfor problemstillinger som omhandler bruk av tvang og makt. Det kan være vurderinger knyttet til hva som regnes som tvang eller ikke, og om vilkårene for bruk av tvang er til stede.​

Kurset tar sikte på å gi en enkel innføring i regelverket. Det vil gis en rekke eksempler på hvordan miljøet kan tilrettelegges for å forebygge bruk av tvang og makt, men også når tvang må regnes som nødvendig støtte og bistand. Kurset vil være praktisk rettet gjennom bruk av eksempler, og vil være relevant for ansatte som jobber med personer med utviklingshemming som fremviser ulike former for utfordrende atferd.​

Sted:                    Ullevål sykehus Bygg 11 (Kreftsenteret) Auditoriet 1
                              (ligger ved siden av Sykehusapoteket og Espresso house)

Tid:                       12:00-15:00 begge dagene (innregistrering fra kl. 11:30)

Kursavgift:          800,- inkluderer kaffe/ te. Kursavgiften må betales ved avmelding                                         senere enn fem virkedager før kursdato.

Påmelding:         Til e-post: uxensv@ous-hf.no  Påmeldingen må inneholde:

  • Navn på deltaker(e), stillingsbetegnelse og bydel/ tjenestested, samt kontaktinfo
  • Ressursnummer/ referansenummer (der dette kreves)
  • Fakturaadresse

Påmeldingsfrist: 12.05.23

Kursholdere:

Thomas Nilsen og Kjetil Asprusten jobber som veiledere ved Avdeling for nevrohabilitering, Enhet for miljøbasert behandling. Begge har lang erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne med utviklingshemming og/ eller innenfor autismespekteret.  Fant du det du lette etter?