HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Den første legemiddelstudien hvor 13 ALS-pasienter deltar

I snart ett år har Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, tilbudt den første legemiddel-initierte studien for ALS pasienter i Norge. Som ALS nevrolog og hovedutprøver har det vært en milepæl å bare få lov å være med i denne studien. Første uken i mars nådde vi målet om å inkludere 13 ALS pasienter.

Illustrasjon
Illustrasjon: Shutterstock.

Tekst: Angelina Maniaol, overlege, Nevrologisk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Privat og Shutterstock.

Bremse sykdomsutvikling ved ALS

Studien er finansiert av AB Science og er en multinasjonal fase 3- og placebokontrollert medikamentstudie for utprøving av masitinib i kombinasjon med riluzole hos pasienter som lider av ALS.

Det er planlagt å inkludere til sammen 495 ALS pasienter fra hele verden.

Bilde av Angelina Manaiol

Angelina Maniaol, overlege.

Alle pasienter blir nå fulgt opp tett i utprøvingsperioden på 48 uker. Vi håper selvsagt at masitinib kan bremse sykdomsutviklingen ved ALS, men dette vil vi ikke få svar på før studien er avsluttet.

Likevel er det spennende å følge med på sykdomsutviklingen hos de pasientene som er med i studien.

Flere ALS studier

Vårt bidrag i denne studien er forhåpentligvis bare starten på flere legemiddelstudier for ALS pasienter i Norge.

Vår avdeling er nylig blitt anerkjent som utprøvingssenter i det europeiske nettverket TRICALS.

Målet for dette nettverket er enkelt: Å finne en effektiv behandling mot ALS.

Gjennom dette nettverket vil vi få tilbud om å delta i flere ALS studier. Foreløpig er det ingen nye studier som står på trappene i Norge, men det kan snu raskt og da er vi klare!

Det er uten tvil at deltakelse i ALS kliniske studier gir økt kunnskap og faglig kompetanse om sykdommen. Samtidig bidrar studiene til nettverksbygging og forskningssamarbeid utover landegrensene.

Vi ser fremover og håper det snart kommer en ny effektiv behandling mot ALS.

Lenker:

Les mer om studien: Home (tricals.org)

Utprøving av masitinib i kombinasjon med riluzole hos pasienter med ALS - Oslo universitetssykehus

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Fant du det du lette etter?