Sammendrag av retningslinjer for limb-girdle og distale muskeldystrofier

- Diagnostisering og behandling

​Det er publisert retningslinjser for diagnostisering og behandling av limb-girlde muskeldystrofi og distale muskeldystrofier. Det er oversatt et sammendrag av disse retningslinjene på norsk. Sammendrag av retningslinjer for diagnostisering og behandling av limb girdle og distale dystrofisykdommer.pdf