HELSENORGE
Samarbeid mellom AI-Mind og EBRAINS

Kunstig intelligens kan revolusjonere behandling av hjernesykdom

Prosjektet AI-Mind, ledet av Ira Haraldsen ved Oslo universitetssykehus, var et av tretten prosjekter som slapp gjennom nåløyet da Human Brain Project (HBP), et European Future and Emerging Technology Flagship-prosjekt, 27. mai annonserte vinnerne av sin «EBRAINS Research Infrastructure Voucher Call».

​AI-Mind får dermed tilgang til EBRAINS' store forskningsinfrastruktur og digitale verktøy for forskning på endringer i hjernehelsen. Et eget team ved Charité University Medicine i Berlin skal skreddersy hvordan AI-Mind best kan bruke EBRAINS i tråd med de kravene GDPR setter.

Med i samarbeidet er også The Virtual Brain Cloud Project (TVB-Cloud), et program i European Open Science Cloud som utvikler virtuelle simuleringer av hjernen. Samarbeidet er i tråd med den europeiske strategien for digital helse, og er også det første med potensiale for å ta et steg i retning av en revolusjon for kunstig intelligens i behandling av hjernesykdom.

Alliansen mellom AI-Mind, TVB-Cloud og HBP kommer også på et tidspunkt der Europakommisjonen nettopp har foreslått det første lovverket for kunstig intelligens i helsetjenesten.

Hvorfor er dette samarbeidet viktig?

Menneskehjernen er vår mest komplekse struktur. Den kontroller alt fra hjerterytmen til følelser, læring og hukommelse. Samtidig er menneskehjernen også opphav til sykdommer som hemmer livet til mange mennesker. Demens er en slik sykdom og rammer over 50 millioner mennesker på verdensbasis. I et samfunn der levealderen blir stadig lengre høyere, er demens en av de største helseutfordringene.

Det gjenstår å finne ut hvordan nettverkene i hjernen påvirkesr utvikling av demens. Økt kunnskap om hvordan neuronene kommuniserer under slike forhold, vil øke forståelsen av sykdommens forløp og hjelpe oss til å bedre forutse, forebygge og behandle den.

Prosjektet AI-Mind, skal utvikle to nye kunstige intelligensbaserte digitale verktøy, AI-Mind Connector og AI-Mind Predictor. Connector skal identifisere slike dysfunksjonelle hjernenettverk. Predictor skal vurdere demensrisiko ved hjelp av data resultater fra Connector, avanserte digitale kognitive tester og genetiske biomarkører.
Sammen kan de to verktøyene gi oss svar på hvem som er risikoutsatt, og dermed legge til rette for tidlig forebygging. Dette kan også redusere behovet for unødvendige undersøkelser av personer med lav risiko for demens.

En viktig forutsetning for å nå prosjektets mål er utveksling av pasientdata og radiologiske bilder mellom land. 

I dette AI-MIND-VirtualBrain samarbeidet er EBRAINS på veien Europakommisjonen er i gang med nytttt regulativ lovverk knyttet til og håndtering ave sensitive helsedata. Dette Ssamarbeidet mellom AI-Mind, VBP og HBP vil baner vei for nye lovendringer som vil imøtekomme fremtidens behov. Tilgang på en store mengder høykvalitetsdata av høy kvalitet er essensielt for å bygge opp kunstig intelligens modeller som kan støtte helsepersonell i diagnostisering og behandling. Bare samarbeid på tvers av landegrensene kan sikre nok data til å kunne utvikle screeningverktøy basert på kunstig intelligens.

Samarbeid setter brikkene sammen

Ved å knytte sammen ressurser og fagmiljøer sammen mellom land på tvers av landegrensene gjennom en digital infrastruktur, kan vi få til betydningsfulle gjennombrudd for folkehelsen.


 

Fant du det du lette etter?