Seksjon for klinisk service

​Seksjon for klinisk service har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og kliniske ernæringsfysiologer. Alle faggruppene i seksjonen kan tilse innlagte pasienter og har poliklinisk virksomhet ved både Rikshospitalet og Ullevål. Seksjonen vurderer og behandler i hovedsak pasienter med følgende problemstillinger: Hodepine, MS, Parkinson, ALS, dystoni, nakke- og ryggsmerter, hjerneslag, nevropatier, funksjonelle lidelser og annen generell nevrologi.

På Rikshospitalet tilser fysioterapeutene pasienter på sengeposter tilhørende nevrologisk-, nevrokirurgisk voksen - og nevrokirurgisk barne-avdeling. Vi behandler også nevrologiske, nevrokirurgiske, ortopediske og plastikk-kirurgiske pasienter på postoperativ og generell intensiv.

På Ullevål tilser vi pasienter tilhørende nevrologiske og nevrokirurgiske sengeposter, samt slagenheten. Videre behandler vi pasienter på nevrointensiv, kirurgisk intensiv og postoperativ.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.