Internasjonalt konsensusdokument

Veileder for diagnostikk og oppfølging av spinal muskelatrofi (SMA)

Denne veilederen er primært rettet mot medisinsk personell, men informasjonen kan også være til nytte for foreldre og andre pårørende. Den kan for eksempel danne et fint utgangspunkt for å planlegge og koordinere oppfølgingen av personer med denne diagnosen.

Forsidebilde av veileder for spinal muskelatrofi

Veilederen er en kortversjon av anbefalinger publisert i tidsskriftet Journal of Child Neurology 2007;22 (s 1027-1049), laget av en gruppe internasjonale eksperter på spinal muskelatrofi.

Kortversjonen er laget av samarbeidsorganet for medisinske eksperter på muskelsykdommer, "Treat-NMD". Kapittel 1-5 av kortversjonen er publisert på engelsk og norsk på organisasjonens nettsider. 

Den norske versjonen er lik den engelsk-språklige, men der hvor det er nødvendig er informasjon om norske forhold lagt til.

For at veilederen også skal være tilgjengelig for foreldre/pårørende er det laget en ordliste for å forklare de medisinske ord og uttrykk som er brukt i veilederen (pdf).

Fant du det du lette etter?