– Jeg hadde hørt mye spennende om SSE

Et unikt miljø, og muligheten til å følge pasientene gjennom barne- og ungdomsår frem til voksenlivet, gjorde Janicke Svendsen Hagen interessert i SSE. Nå er hun ny enhetsleder ved Seksjon for barn og ungdom.

Janicke Svendsen Hagen
Janicke Svendsen Hagen er ny enhetsleder ved Seksjon for barn og ungdom ved SSE. Her under en konsert på SSE med rockebandet PLOPP. Foto: Oslo universitetssykehus

Hagen overtok stillingen som enhetsleder ved Seksjon for barn og ungdom ved SSE i august.

– Hvorfor ønsker du å jobbe med barn?

– Barn er spontane; vi ser ekte glede i dem. De bærer følelsene sine utenpå kroppen, i mye større grad enn voksne. Det er viktig å huske på at barn ikke er små voksne. Vi har en plikt til å gi omsorg og pleie til dem. I tillegg er en viktig del av jobben å ivareta barnas foreldre. Vi kan bistå med god omsorg og informasjon, slik at hverdagen kan bli litt lettere for dem etter at de har reist fra SSE. En jobb ved en barne- og ungdomsavdeling er en jobb med et stort spenn.

Rasmus

– Rasmus er fin å ha, og han er en viktig støttespiller for barn i mange situasjoner. Jeg har hatt ham med i barnemottaket, sett ham grønnkledd og klar for operasjon, og han har vært til stede under ulike medisinske prosedyrer, sier Hagen. Foto: Oslo universitetssykehus

– Hvilken erfaring og kompetanse hadde du med deg til SSE?

– Jeg kjenner OUS godt; her har jeg vært i mange år. Jeg kom til Ullevål sykehus fra Aker sykehus i 1998, da vi opprettet et helt nytt barnesenter på Ullevål. Ved Barnesenteret begynte jeg å jobbe som sykepleier i barnemottaket, i seksjonen Barnemottak, Infeksjon og Intermediær. Deretter ble jeg driftssykepleier, og etter hvert enhetsleder for seksjonen. I denne tiden samarbeidet avdelingen vår mye med seksjonen Barneintensiv Ullevål.

– Hvorfor begynte du ved SSE?

– Jeg hadde hørt mye spennende om SSE, og så en gyllen mulighet da stillingen ble lyst ut. Det er fremdeles OUS, og fremdeles barn som står i fokus. Man ser mer av pasientforløpet her ved SSE, hvor pasientene følges opp fra de er små barn til de er voksne. I tillegg ligger SSE geografisk sett et annet sted, selv om vi er en del av OUS. Det gir en genuin mulighet til å danne et eget miljø.

– Hvordan har du hatt det hittil?

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot, og jeg har trivdes fra dag én. Her er det så mange flinke folk! Personalet er trygge, åpne, og de har gitt meg muligheten til å bli kjent med dem. Dette er en stor, stabil personalgruppe med mye kompetanse og erfaring. Jeg synes det er et svært godt utgangspunkt for en leder.

– Hvilke mål har du som leder for seksjonen?

– Aller først ønsker jeg å bli kjent med personalgruppen. Nå skal vi ta fatt på utfordringer, og sammen skal vi få til mye. Åpenhet, respekt, trygghet, kvalitet og likeverdighet er en del av strategien for barn og ungdom ved OUS.  Det er en viktig visjon å ivareta – kanskje spesielt i forbindelse med koronapandemien, når hverdagen er utrygg. Vi skal komme oss videre sammen, og fortsette å jobbe for fremtiden og for barna våre.

Fant du det du lette etter?