500 deltok på digitalt kurs om epilepsi og skole

Hvert år får drøyt 600 norske barn epilepsi. I norske skoler er det tusenvis av elever med epilepsi. Solberg skole starter et nasjonalt kurs i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi.

Illustrasjonsbilde fra kurset
Videokurset var gratis og alle helseforetak og skoler i Norge ble invitert. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Epilepsi påvirker skolehverdagen

Hvert år får drøyt 600 norske barn epilepsi. I norske skoler er tusenvis av elever med epilepsi. Om lag 80 % av norske barn med epilepsi har vansker i tillegg til det å ha epilepsi. Dette innvirker på muligheten for læring, utvikling og hvordan barna fungerer i skolen (Aaberg m. fl. 2016 og 2017).

– I kontakt med norske lærere erfarer Solberg skole ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) at kompetanse om epilepsi er etterspurt, sier rektor Anne Myklebust. Samtidig er denne spesialiserte kunnskapen ikke tilgjengelig mange steder i landet. Dette stemmer dårlig med målet om et likeverdig helsetilbud.

Utviklet et kurs om epilepsi for skoler

– Skolen har derfor satt i gang et nybrottsarbeid for å spre kunnskap innen vårt fagfelt og spisskompetanse, sier Myklebust. Vi har utviklet et kurs om epilepsi for skoler: Epilepsi og skole. Hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre? Det var stor interesse for kurset som nylig ble holdt digitalt.

Det var 500 påmeldte til kurset og deltakerne fulgte kurset på drøyt 320 steder over hele landet. Flest deltakere kom fra grunnskolen og videregående skole, men også voksenopplæringen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, habiliteringen, psykisk helsevern for barn og unge, sykehus, helsestasjoner, avlastningshjem og boliger for utviklingshemmede var også godt representert.

– Responsen i etterkant har vært overraskende stor og svært positiv sier prosjektleder og spesialpedagog Marte Årva. Det er blant annet på grunn av de dyktige fagpersonene fra SSE og Solberg skole som foreleste. Vi takker for godt samarbeid med SSE.

Stort behov for kunnskap om epilepsi

Flere steder slo fagfolkene rundt elever med epilepsi seg sammen under kurset, slik at alle rundt barna fikk den samme informasjonen. Dette opplevde de som veldig nyttig. Andre kommenterte at kursets innhold var viktig å videreformidle til kollegaer. – Dette og den store interessen gjenspeiler erfaringene våre i det daglige arbeidet, sier Årva. Det er et stort udekket behov når det gjelder kunnskapsbasert og kvalitetssikret kunnskap om epilepsi og dens konsekvenser i norske skoler.

Andre tilbakemeldinger fra deltakere beskriver situasjonen godt:

«Nå forstår jeg mer hvorfor det er nødvendig med både plan A, B og C og at vi som er rundt må forstå mer av helheten i elevens situasjon, fordi spesialpedagogiske tiltak ofte er nødvendig, selv om eleven ikke har (synlige) anfall.»

«Som forelder til et barn med epilepsi fikk jeg mange aha-opplevelser og kjente meg igjen i mye. Veldig spent på hvordan overgangen fra den trygge barnehagehverdagen til skolen skal bli.»

Illustrasjonsbilde av forelesere og arrangører

Fra venstre: Fra SSE foreleste overlege, Ph.d. Kari M Aaberg om epilepsi og komorbiditet og nevropsykolog Guro Minken om epilepsi og kognisjon. Spesialpedagog Mirjana Aleksic-Simic satt i kursutviklingsgruppen og var teknisk support, prosjektleder og spesialpedagog Marte Årva ledet dagen. Logoped/audiopedagog Christiane Sørensen og spesialpedagog Camilla Voss foreleste om epilepsi – konsekvenser og anbefalinger for skolehverdagen. Foto: Solberg skole og Norsk Epilepsiforbund.

Nasjonalt, digitalt og gratis

– Kurset er et gratis lavterskeltilbud og alle helseforetak og skoler i Norge ble invitert. Vi samarbeidet om markedsføringen med SSE, Norsk Epilepsiforbund, Vestre Viken, Viken fylkeskommune og Utdanningsdirektoratet. For lettest å nå ut til målgruppene våre valgte vi nettkurs, forteller Årva. Skolen var så heldig å få tildelt lisens for Zoom Grunnskole av Utdanningsdirektoratet. Det var en stor fordel, og systemet fungerte fint til dette nasjonale kurset. Vi ønsker oss dette kurset som et årlig arrangement.