Bedre epilepsiomsorg med digital retningslinje

På internasjonal epilepsidag 10. februar står én ting på ønskelisten til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Norsk Epilepsiforbund: At flere fagpersoner over hele landet bruker anbefalingene i retningslinjen, slik at flere pasienter får riktig behandling for sin epilepsi.

Bilde av Molteberg og Kjendbakke
TIL Å STOLE PÅ: Et samlet norsk fagmiljø står bak retningslinjen om epilepsi, som er kunnskapsbasert, sier Ellen Molteberg og Ellen Kjendbakke ved SSE. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Får konkrete råd i retningslinje

Retningslinjen i epilepsibehandling er viktig av flere årsaker, forteller overlege Ellen Molteberg ved Spesialsykehuset for epilepsi:
– At retningslinjen kan bidra til å heve kvaliteten på norsk epilepsiomsorg på alle nivåer i helsevesenet er viktig. 

Et samlet norsk fagmiljø står bak retningslinjen om epilepsi. Alle kan ha tillit til innholdet, som er kunnskapsbasert. Retningslinjen gir helsepersonell konkrete råd og veiledning ved kliniske problemstillinger. Den inneholder systematisk utarbeidede anbefalinger innen diagnostikk, behandling, anfallshåndtering, spesielle pasientgrupper, oppfølging, pasientopplæring, rehabilitering og tilleggsutfordringer, ifølge Molteberg.

Illustrasjonsbilde av retningslinjen på app

KAN BLI FAST RUTINE: – Alle har en smart-telefon og alt finnes på en app, også retningslinjen for epilepsi. Den er lett å bruke og fin å slå opp i som fast rutine, sier Ellen Molteberg og Ellen Kjendbakke ved SSE. Foto: Oslo universitetssykehus.

Må holdes levende

– Det er et stort behov for oppdatert kunnskap og informasjon. Ikke bare hos helsepersonell, men også hos pasienter og pårørende, sier Sissel K. Haavaag, generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund.  – Fortsatt opplever mange pasienter at de ikke får den oppfølgingen de trenger. Behovet for kunnskapsbasert informasjon om epilepsi er uuttømmelig. Derfor må vi sette revideringen av retningslinjen på dagsorden. 


Norges første kunnskapsbaserte retningslinje om epilepsi må holdes levende for å være relevant i epilepsibehandlingen, understreker Molteberg og Kjendbakke. Molteberg leder Seksjon for voksenepilepsi ved SSE, og er medisinsk ansvarlig for retningslinjen. Kjendbakke er pedagog og undervisningsleder ved SSE, og prosjektleder for retningslinjen. 

Tiden for revisjon nærmer seg, og arbeidet krever økonomiske og faglige ressurser. Dette er den største utfordringen de har fremover. Det er lettere å få ressurser til å lage nye ting enn til vedlikehold og oppdatering, forteller de.

Eksempler på bruk i klinisk praksis

Ønsker du eksempler på bruk at retningslinjen, kan du lese mer i denne artikkelen: Hvordan bruker du som lege retningslinjen om epilepsi i klinisk praksis?

Oppdateres kontinuerlig

Helsedirektoratet har gitt SSE ansvar for vedlikeholdet av retningslinjen, forteller Kjendbakke.
– Vi har derfor en styringsgruppe med sykepleiere, leger, ergoterapeut, pedagog og Epilepsiforbundet.  Gruppen møtes jevnlig og går gjennom innmeldte behov fra landets helsepersonell og andre. Vi oppdaterer kontinuerlig med mindre endringer, som ikke krever nye litteratursøk.

Den nye anfallsklassifiseringen fra 2017 er innarbeidet. Kapitlet om kvinner og epilepsi er oppdatert etter Retningslinjen om behandling av kvinner med epilepsi fra Den Norske Legeforening, publisert i konsensusrapporten for 2018.

Illustrasjonsfoto av retningslinjen på app.

FLEST SØK PÅ INTERNETT: De mest brukte kapitlene er «Anfallsklassifisering» og «Hva bør utredningen inneholde». Totalt antall emneoppslag i fjor er over 30.000, og siden oppstarten er det blitt registrert over 120 000 oppslag. Det er fem ganger flere som går inn på retningslinjen via internettsiden i forhold til appen. Foto: Oslo universitetssykehus.

Lett tilgjengelig oppslagsverk

Retningslinjen har vært tilgjengelig på www.epilepsibehandling.no og i appen siden november 2017. Her kan en navigere og søke etter innhold, se filmer som illustrerer epilepsianfall, og ta e-læringskurs om epilepsi fra SSE.
– Når appen først er lastet inn, er den enkel å bruke og lett tilgjengelig. Appen er gratis og den tar heller ikke stor plass på telefonen, sier Kjendbakke.

Få retningslinjen som App på 1-2-3

  1. Gå inn på App Store eller Play Store
  2. Velg «MyMedicalBooks» (MBB) og last ned
  3. Velg deretter «Administrere bøker» øverst til høyre. Finn «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi» og klikk deretter på ikonet for oppdatering.

Vil du motta nyhetsbrev fra SSE eller følge oss på Facebook?  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Følg oss på Facebook