Boken for de som vil lære mer om epilepsi

Selve «grunnboken» om epilepsi er nå ute i ny utgave. Boken er skrevet for helsepersonell og studenter, men kan også være nyttig for pårørende og personer som selv lever med epilepsi.  Forfatter er Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi med bred erfaring fra behandling av mennesker med epilepsi.

Boken "Epilepsi" av Karl Otto Nakken er ute i 3. utgave
Boken "Epilepsi" av Karl Otto Nakken er ute i 3. utgave. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Riktig kunnskap kan endre holdninger

- Holdningene blant folk flest til mennesker som lever med epilepsi har endret seg i positiv retning, sier Nakken. Men det er fremdeles stort behov for riktig kunnskap om epilepsi.
Boken er tuftet på kunnskap som både er forsknings- og erfaringsbasert. Leseren får innblikk i hva epilepsi er, diagnostikk, årsaker og behandlingsmuligheter. Forfatteren skriver også om spesielle utfordringer ved epilepsi, om samsykelighet og komplikasjoner, og om å leve med epilepsi.

Forfatter Karl Otto Nakken har skrevet 3. utgave av boken «Epilepsi».

Forfatter Karl Otto Nakken har skrevet 3. utgave av boken «Epilepsi». Nakken er spesialist i nevrologi med bred erfaring med behandling av mennesker med epilepsi fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Foto: Oslo universitetssykehus.

Grundig språkvask

Boken er skrevet for alle som vil sette seg inn i hva epilepsi er. Den retter seg særlig mot personer med helsefaglig bakgrunn, men er skrevet slik at også pasienter og pårørende kan ha glede av den.
- Boken er gjort mer tilgjengelig for folk flest, sier Nakken. Han har forsøkt å unngå medisinsk «stammespråk» i størst mulig grad. Innholdet er ikke ment for epileptologer (medisinske spesialister innen epilepsi).

Lettlest

Innholdet i boken er kortet ned og strammet inn. – Boken er blitt for kort til å skremme bort folk, spøker forfatteren. Stoffet er stykket opp og er redigert på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere utgaver. Resultatet er blitt en mer lettlest bok.

Karl Otto Nakken. Epilepsi. Cappelen Damm Akademisk 2019. 3. utgave.

ISBN: 9788202603762

Fant du det du lette etter?