Cecilie Johannessen Landmark utnevnt til professor i farmakologi

- Jeg håper både forskningen og epilepsipasientene vil ha nytte av dette, da det er en anerkjennelse for hele fagmiljøet, sier Cecilie Johannessen Landmark, nyutnevnt professor i farmakologi ved OsloMet-storbyuniversitetet. Landmark leder Farmakologiteamet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og er tilknyttet laboratoriet på SSE, Seksjon for klinisk farmakologi, Avdeling for farmakologi.

Cecilie J. Landmark - professor i farmakologi
Landmark jobber 30 prosent på SSE. Hun er glad for muligheten til å jobbe med undervisning og veiledning og samtidig forskning og pasientnært arbeid med farmakologiteamet på både OsloMet og SSE. Foto: Oslo universitetssykehus

Hva vil du gjøre som professor i farmakologi?
- Jeg vil fortsette med det jeg har gjort de siste årene og er veldig glad for muligheten til å ha en kombinert stilling hvor jeg kan jobbe med undervisning og veiledning og samtidig forskning og pasientnært arbeid med farmakologiteamet på både OsloMet og SSE! Jeg håper både forskningen og pasientene vil ha nytte av dette, da det er en anerkjennelse for hele fagmiljøet.

Bedre medisinsk behandling av epilepsi
- Hovedmålet med forskningen er å bidra til bedre medisinsk behandling av den enkelte pasient, sier Landmark, som har forsket på epilepsimedisiner (antiepileptika) i over 20 år. Hun har også flere forskningssamarbeid med andre sykehus og universiteter i utlandet.

Ved SSE er tverrfaglig samarbeid viktig for å belyse ulike problemstillinger ved behandling av epilepsi. Det kan være tilpasning av dose til den enkelte pasient på grunn av variasjoner i mengde antiepileptika i blodet, eller interaksjoner mellom flere medisiner som brukes samtidig. Bivirkninger av medisiner og hvordan den enkelte etterlever legens råd om medisinbruk er sentralt. Det er også viktig å se utviklingen i forbruket av antiepileptika i Norge. Vi følger ulike pasientgrupper som barn, gravide og eldre og hvordan de velger og bruker antiepileptika over tid.

Viktig for pasientbehandlingen
- Vi er stolte av å ha enda en professor på SSE, sier avdelingsleder Grete Almåsbak. Det stilles krav om høy faglig kvalitet, viktige og originale bidrag til faget, publisering i sentrale faglige kanaler og stor faglig bredde for å bli professor. At forskningen til Cecilie Landmark er viktig i pasientbehandlingen har vi sett ved hennes arbeider gjennom mange år. Et professorat viser at hun har et vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale og nasjonale standarder. Dette er viktig for SSE.

 

G. Almåsbak og C. Landmark

-Vi er stolte av å ha enda en professor på SSE, sier avdelingsleder Grete Almåsbak (t.v.) Foto: Oslo universitetssykehus.

 

Hvilke muligheter gir professortittelen?
- Det er ærefullt å bli utnevnt til professor, sier Landmark. Det gir en anerkjennelse av arbeidet, forskningen og undervisningen jeg har jobbet med gjennom mange år. En slik utnevnelse gir mulighet til å nå ut til flere, gir større tyngde i fagmiljøet og at man synes mer internasjonalt.
I utlandet er det mer formelle tradisjoner rundt titler og akademisk karriere, og en professortittel er noe de fleste har hørt om og har respekt for. Det er også en fordel at OsloMet har blitt et universitet, og at vi kan samarbeide på tvers mellom universitet og sykehus. Jeg vil takke alle gode samarbeidspartnere for felles innsats og inspirasjon til videre arbeid!Fant du det du lette etter?