Den nye digitale videreutdanningen «Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis» er i gang

Epilepsi og anfallsklassifisering var tema under første samling i den nye, landsdekkende videreutdanningen. Dette digitale studiet er et samarbeid mellom OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Illustrasjonsbilde: OsloMet
Videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Første samling gjennomført

31 studenter fra hele landet fulgte med digitalt da Overlege Rune Markhus fra SSE snakket om ulike anfallstyper og viste anfall under første studiesamling.

Aktive studenter

Videreutdanningen er digital, men studentene sitter ikke bare og lytter. Bare én time fem timer på denne første samlingen er forelesning, resten er gruppearbeid. Studentene skal bidra aktivt underveis i samlingen, med digital tavle hvor alle kan skrive og diskutere.

Videreutdanningen bruker plattformen Zoom til samlingene. Studentene blir delt inn i digitale grupperom, såkalte break-out-rooms, til gruppearbeid.

Forberedelser og refleksjonsnotat

- Studentene har fått forberedelsesoppgaver på forhånd, slik at har et faglig grunnlag, forteller undervisningsleder Ellen Kjendbakke ved SSE. Dette fungerer bra. I etterkant skal studentene levere inn et refleksjonsnotat om hva de har lært.

Les mer om videreutdanningen "Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis".